Spoorkruisingen Elst Noord

Het project ‘Elst Noord Spoorkruisingen’ gaat om de spoorkruisingen Rijksweg Noord en de 1e Weteringsewal. Daarnaast gaan we de toeleidende wegen van deze spoorkruisingen aanpakken.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Halverwege 2019 beginnen we met de werkzaamheden van het project ‘Elst Noord Spoorkruisingen’. Met dit project gaan we de doorstroming van het verkeer rondom de spoorkruisingen verbeteren. De werkzaamheden duren tot 2021. Wilt u op de hoogte blijven?  Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Betere, veilige doorstroming

De spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg-Noord zijn een groot deel van de tijd dicht. Hierdoor staan fietsers, automobilisten en hulpdiensten vaak te wachten voor gesloten spoorbomen. Bovendien willen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer treinen laten rijden over dit spoor. Dit betekent dat de spoorbomen dan nog vaker en dus langer per dag gesloten zijn. De slechte doorstroming van het verkeer wordt hierdoor een steeds groter knelpunt. Ook betekent dit voor direct omwonenden meer overlast door geluid en fijnstof. Daarnaast heeft Elst een regionale functie en een levendig winkel- en horecagebied dat goed bereikbaar moet zijn.

Daarom gaat gemeente Overbetuwe - in samenwerking met ProRail - deze twee spoorwegovergangen en de toeleidende wegen aanpakken.

Projectgebied

Het project gaat om de volgende gebieden:

  • Onderdoorgang Rijksweg-Noord. Uitgangspunt is een onderdoorgang die geschikt is voor alle verkeerssoorten;
  • Spoorkruising (viaduct) ter vervanging van de huidige overweg 1e Weteringsewal;
  • Kruising Rijksweg-Noord - 1e Weteringsewal;
  • Kruising Rijksweg-Noord - Ceintuurbaan;
  • Kruising Rijksweg-Noord – Griegstraat en Dauw;
  • Wegdelen Rijksweg-Noord – 1e Weteringsewal/Griegstraat en Rijksweg-Noord – Regenboog. Hier gaan we de fietsvoorzieningen verbeteren (opstellocaties, oversteken, aansluitingen).

 

Planning

Nieuwsbrieven

Vragen en antwoorden

Ontwerpen

Besluiten en klankbordgroep vergaderingen