Dijkversterking Waaldijk en Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang.

Voor Overbetuwe betekent dit dat het Waterschap de Waaldijk tussen Wolferen en Oosterhout gaat versterken zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. In 2024 moet de dijk in Overbetuwe voldoen aan de hoogwaterveiligheids-normen.

Meer informatie en contact over de dijkversterking

Gastvrije Waaldijk

Door de dijkversterking moet de dijkweg worden vervangen. Dit biedt de mogelijkheid om de uitstraling van de dijkweg een impuls te geven en de beleving ervan te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten: een ‘Gastvrije Waaldijk’.

De gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland realiseren de Gastvrije Waaldijk.

Meer informatie en contact over de Gastvrije Waaldijk

Inloopbijeenkomsten weginrichting Waaldijk gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe organiseert twee inloopbijeenkomsten over de weginrichting van de Waaldijk. Hierbij is een ook vertegenwoordiging vanuit het project Wolferen Sprok WSRL aanwezig. Op de inloopbijeenkomsten informeren wij u over het plan voor de nieuwe weginrichting van de Waaldijk en heeft u de gelegenheid om hierop te reageren.

Wij nodigen u uit op:
•    Maandag 4 juli tussen 17.00 uur en 21.00 uur in Dorpshuis Beatrix Dorpsstraat 15 te Slijk-Ewijk
•    Dinsdag 5 juli tussen 17.00 uur en 21.00 uur in De Schakel De Honsvoet 2 te Oosterhout

Meer informatie over deze inloopbijeenkomsten