Achtergrondinformatie

Hier leest u meer over het traject van dit nieuwbouwproject tot nu toe.

Achtergrondinformatie

Hier leest u meer informatie over het participatietraject rondom Woongebied De Pas

Rondetafelgesprek met de gemeenteraad

Dinsdag 20 augustus 2019 was er een rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Hier gaven we een presentatie over over het participatietraject (pdf,1,6 MB). Twee deelnemers van de plangroepen vertelden hoe zij het traject hebben ervaren. Ze vonden het prettig om mee te kunnen denken en zagen hun ideeën terug in de resultaten. De gemeenteraad reageerde positief op het participatietraject. Zij vindt het belangrijk dat inwoners en betrokkenen kunnen meedenken en meedoen in het proces.

Participatietraject

  • Toekomstkamer 13 maart 2019. Tijdens de toekomstkamer konden inwoners kennismaken met de gemeente, de ontwikkelaars Amvest en BPD en het ontwerpbureau SAB. Inwoners konden aangeven hoe ze wonen in De Pas voor zich zien, welke voorkeuren ze hebben. Dit is samengevat in een inspiratieboek (Pdf, 8,1 MB)
  • Planbijeenkomsten. Een groep deelnemers vande Toekomstkamer heeft een zogenaamde plangroep gevormd. In 3 bijeenkomsten hebben zij de ontwikkelingsvisie uitgewerkt tot een spelregelkaart (Pdf, 6 MB). Deze spelregelkaart is de basis voor het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad beslist.
  • Inloopavond 8 mei 2019. De resultaten van de planbijeenkomsten waren te zien.

De vervolgstappen ziet u in de onderstaande afbeelding.

Proces woongbied De Pas