Nieuwbouw woningen De Pas Elst

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation.

Aanmelden nieuwsbrief woongebied De Pas

Laatste nieuws

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Het college van B&W heeft eind oktober met twee grote ontwikkelaars van woongebieden, BPD en Amvest, een akkoord op hoofdlijnen bereikt over het versneld ontwikkelen van het gebied ten zuiden en westen van de Groenestraat.

BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en krijgen een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Het bereikte akkoord vormt een belangrijke basis voor de verdere contractvorming en planvorming met deze partijen.

Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Eén van de doelen van dit nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur en 20 procent voor ‘sociale koopwoningen’. Deze koopwoningen worden onder Nationale Hypotheekgarantie gebouwd en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere- en middeninkomens.

Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

Online informatiebijeenkomst 18 mei: 19.30 – 21.00 uur

Op 18 mei organiseren Amvest en BPD in samenwerking met de gemeente een algemene online informatiebijeenkomst (webinar) over de ontwikkeling van woongebied De Pas in Elst. Iedereen uit de omgeving of met belangstelling voor De Pas is van harte welkom. U kunt zich hier aanmelden. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u dan via de mail de link naar het webinar.
 
Tijdens het webinar informeren Amvest en BPD u over het stedenbouwkundig ontwerp voor woongebied De Pas. Ook legt de gemeente uit hoe het stedenbouwkundig plan wordt vertaald naar het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan. U kunt laten weten wat u van de plannen vindt. Alle reacties komen in een participatieverslag dat wordt gedeeld met deelnemers, college en de gemeenteraad.

Enquête

Amvest en BPD hebben ook een enquête opgesteld over het ontwerp voor het gebied. Deze kunt u van 8 tot en met 26 april invullen. Ga hiervoor naar www.wonenindepas.nl.

Vervolg

  • Na de online bijeenkomst van 18 mei ronden de BPD, Amvest en gemeente de plannen af. Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitplan worden ná de zomer aan het college van B&W voorgelegd ter besluitvorming.
  • In september/oktober 2021 houdt de gemeente in samenwerking met BPD en Amvest een informatie-bijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitplan. Deze ontwerp plannen komen dan ook ter visie te liggen en u kunt een zienswijze indienen. Daarna worden het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Naar verwachting gaat het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk medio 2021 in procedure. Als alles volgens plan verloopt kan in 2022 worden gestart met de bouw en in 2028 de laatste woning worden opgeleverd.

  • U kunt zich nog niet inschrijven voor een koopwoning of huurwoning. BDP en Amvest hanteren nog geen inschrijflijst. Wel is er een website:  www.wonenindepas.nl. Via deze website kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van BPD en Amvest over woongebied de Pas.
  • Als u op zoek bent naar een huurwoning in de regio, dan kunt u zich inschrijven via de organisatie Entree Woningcorporatie Vivare biedt huurwoningen aan, onder andere in Elst. Op de website van Vivare  kunt u het aanbod bekijken. De woningen in de Pas zijn hier nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend via de nieuwsbrieven,  via deze website en via www.wonenindepas.nl. 

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Woongebied De Pas kunt u mailen naar: woongebieddepas@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie

Lees hier meer over het participatietraject.