Woongebied De Pas in Elst tot en met 2022

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijken Brienenshof en de Olympiasingel te liggen. In de toekomst ontstaat hier een nieuw woongebied op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation. Samen met de ontwikkelaars BPD en Amvest ontwikkelen we dit gebied.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Nieuws

Rondetafelgesprek met de gemeenteraad

Dinsdag 20 augustus 2019 was er een rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Hier hebben we verteld over het participatietraject. Twee deelnemers van de plangroepen vertelden hoe zij het traject hebben ervaren. Ze vonden het prettig om mee te kunnen denken en zagen hun ideeën terug in de resultaten. De gemeenteraad reageerde positief op het participatietraject. Zij vindt het belangrijk dat inwoners en betrokkenen kunnen meedenken en meedoen in het proces.

Participatietraject

In maart, april en mei 2019 vonden bijeenkomsten met inwoners plaats. Tijdens de Toekomstkamer en de Plangroepen is een basis gevormd voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Dit is samengevat in een inspiratieboek (pdf; 8,11 MB) en een zogenoemde spelregelkaart (pdf; 6,01 MB). De vervolgstappen ziet u in de onderstaande afbeelding.

Vervolgstappen woongebied De Pas

 

Proces woongbied De Pas

Achtergrondinformatie

Op 18 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met de marktpartijen BPD en Amvest. De gemeente gaat met deze partijen de ontwikkeling van 320 woningen in het woongebied De Pas onderzoeken. In de eerste fase starten we met ongeveer 100 woningen.