Nieuwbouw woningen De Pas Elst

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation.

Meld u aan voor de nieuwsbrief >>

Laatste nieuws

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Het college van B&W heeft eind oktober met twee grote ontwikkelaars van woongebieden, BPD en Amvest, een akkoord op hoofdlijnen bereikt over het versneld ontwikkelen van het gebied ten zuiden en westen van de Groenestraat.

BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en krijgen een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Het bereikte akkoord vormt een belangrijke basis voor de verdere contractvorming en planvorming met deze partijen.

Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Eén van de doelen van dit nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur en 20 procent voor ‘sociale koopwoningen’. Deze koopwoningen worden onder Nationale Hypotheekgarantie gebouwd en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere- en middeninkomens.

Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

Vervolg

Naar verwachting gaat het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk medio 2021 in procedure. Als alles volgens plan verloopt kan in 2022 worden gestart met de bouw en in 2028 de laatste woning worden opgeleverd.

  • Als u op zoek bent naar een koopwoning: de marktpartijen BPD en Amvest gaan deze ontwikkelen. BDP en Amvest hanteren nog geen inschrijflijst of iets dergelijks. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend via de nieuwsbrief en via deze website. 
  • Als u op zoek bent naar een huurwoning in de regio, dan kunt u zich eerst inschrijven via de organisatie Entree Woningcorporatie Vivare biedt huurwoningen aan, onder andere in Elst. Op hun website kunt u het aanbod bekijken. De woningen in de Pas zijn hier nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend via de nieuwsbrief en via deze website. 

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Woongebied De Pas kunt u mailen naar: woongebieddepas@overbetuwe.nl

Achtergrondinformatie

Lees hier meer over het participatietraject.