Nieuwsbrief 18 Herinrichting kruispunt Flessestraat met Kamperfoeliestraat

Dinsdag 19 april 2022 wordt gestart met herinrichting van de kruising Flessestraat-Kamperfoeliestraat.

De werkzaamheden omvatten onder andere het verhoogd aanleggen van het kruisingsvlak. Ook wordt de huidige inrit naar de parkeerplaatsen afgesloten en komt er een nieuwe inrit verder richting het zuiden. De gehele herinrichting is erop gericht om de snelheid van het autoverkeer af te remmen en een hogere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te krijgen. 

De kruising wordt vanaf maandag 25 april 2022 voor twee weken afgesloten voor al het verkeer. De planning is om de kruising uiterlijk maandagochtend 9 mei 2022 weer open te stellen voor het verkeer. De daaropvolgende week ronden we de werkzaamheden af. Let wel alle data zijn behoudens onvoorziene omstandigheden en het weer.

Omleidingsroute

Plattegrond van Heteren waarop de omleidingsroute met pijlen staat aangegeven.

Ontwerp kruising Flessestraat/Kamperfoeliestraat

Afbeelding met schets van ontwerp kruising Flessestraat/Kamperfoeliestraat

Tijdelijke busroute

Tijdens de afsluiting van het kruispunt rijden de bussen van lijn 56 een gewijzigde route. Er worden drie tijdelijke bushaltes ingericht. Voor de locaties, zie de sterren op de tekening.

Plattegrond van Heteren waarop de tijdelijke busroute staat getekend.

Bereikbare medewerkers

Omgevingsmanager NTP voor bereikbaarheid en planning: 

dhr. H.A. (Henk) Bos
Telefoon: 06-17676627
E-mail: h.bos@ntp.nl

Uitvoerder NTP:

dhr. L. (Lars) Driessen
Telefoon: 06-82495148

Liever downloaden?

Download nieuwsbrief 18 Herinrichting kruispunt Flessestraat met Kamperfoeliestraat (pdf, 384 kB)