Centrumplan Heteren - openbare ruimte

We gaan in Heteren de openbare ruimte herinrichten. De Flessestraat-Noord en de Kastanjelaan-Oost worden opnieuw ingericht en we treffen verkeersmaatregelen op de Randwijkse Rijndijk. Een deel van de Flessestraat richten we in als winkelerf volgens de ‘shared space’-gedachte. Dit doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren, het openbare gebied mooier in te richten en om Heteren voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering. Om hittestress tegen te gaan worden meer bomen geplant en het rioleringssysteem wordt uitgebreid om hoosbuien te kunnen verwerken.

Het Centrumplan gaat niet alleen over de openbare ruimte, maar bevat ook bouwplannen. Eén daarvan is hartvanheteren.nl.  
Meer over de bouwprojecten van het Centrumplan Heteren.

Het ontwerp van de openbare ruimte

Op de plannen voor herinrichting van de openbare ruimte kon in mei en juni 2020 gereageerd worden. Op het voorlopig ontwerp zijn toen een aantal reacties gekomen die deels zijn verwerkt in de ontwerpen. Deze reacties met de bijbehorende antwoorden staan in de reactienota (pdf, 331 kB). Hieronder staan de definitieve ontwerpen.

Hoe gaat het verder

Het werk was na een aanbesteding al gegund aan aannemer NTP. De gemeente en NTP werken het plan in een bouwteam samen verder uit en NTP gaat de uitvoering op zich nemen. De planning is dat ze hier na de zomervakantie (september 2020) mee beginnen; in juni zijn Vitens en Liander al gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. 

Planning

Ontwerp en bestek  juli –oktober 2020
Realisatie Flessestraat (tot Narcissenstraat)  september – december 2020
Bouwrijp maken Narcissenstraat  november 2020
Realisatie Kastanjelaan (oostelijk deel) november – december 2020
[pauze voor bebouwing Hart van Heteren] [eind  2020 – eerste kwartaal 2022]
Realisatie OLV-straat/Rauwendaal en Narcissenstraat februari – april 2022
Realisatie Flessestraat (vanaf Narcissenstraat) april – juni 2022
Realisatie Kastanjelaan (westelijk deel)   juni - juli 2022

(deze planning is onder voorbehoud) 

Op de hoogte blijven

Via een gezamenlijke nieuwsbrief van aannemer NTP en gemeente houden we aanwonenden en andere belangstellenden op de hoogte van de voortgang. Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar Henk Bos, de omgevingsmanager van NTP, h.bos@ntp.nl.

•    Nieuwsbrief Centrumplan Heteren 25 augustus 2020 (pdf, 341 kB)
•    Nieuwsbrief Centrumplan Heteren 6 juli 2020 (pdf, 67 kB)
•    Nieuwsbrief Centrumplan Heteren 18 juni 2020 (pdf, 300 kB)

NTP houdt mensen via een app op de hoogte van de werkzaamheden, mogelijke hinder en omleidingen. Deze is te downloaden op uw smartphone.