Centrumplan Heteren - openbare ruimte

We gaan in Heteren de openbare ruimte herinrichten. De Flessestraat-Noord en de Kastanjelaan-Oost worden opnieuw ingericht en we treffen verkeersmaatregelen op de Randwijkse Rijndijk. Een deel van de Flessestraat richten we in als winkelerf volgens de ‘shared space’-gedachte. Dit doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren, het openbare gebied mooier in te richten en om Heteren voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering. Om hittestress tegen te gaan worden meer bomen geplant en het rioleringssysteem wordt uitgebreid om hoosbuien te kunnen verwerken.

De plannen voor herinrichting van de openbare ruimte zijn onderdeel van het Centrumplan Heteren en hebben officieel ter inzage gelegen. Tot 3 juni 12.00 uur konden mensen een reactie geven op het voorlopig ontwerp. Vanwege de coronamaatregelen kon dat tijdens een belochtend en op afspraak om ook de stukken te kunnen bekijken.

De documenten van het voorlopig ontwerp die ter inzage hebben gelegen:

Hoe gaat het verder

Van alle reacties (deze maken we anoniem) maken we een document dat medio augustus openbaar wordt. We bekijken als gemeente of we uw reactie kunnen verwerken in de plannen die er nu liggen. Intussen hebben we het werk na een aanbesteding gegund aan aannemer NTP. De gemeente en NTP werken het plan in een bouwteam samen verder uit en NTP gaat de uitvoering op zich nemen. De planning is dat ze hier na de zomervakantie (begin september) mee beginnen; in juni zijn Vitens en Liander al gestart met het verleggen van de kabels en leidingen.

Presentatie ontwerp terugkijken

Er zijn ook plannen voor een nieuw dorpscentrum in Heteren. U kunt die bekijken via www.hartvanheteren.nl. Daar vindt u een presentatie over het bouwplan van appartementen, woningen en winkels en de inrichting van de wegen rondom het nieuwe dorpshart. 

Planning

Ontwerp en bestek  juli –oktober 2020
Realisatie Flessestraat (tot Narcissenstraat)  september – december 2020
Bouwrijp maken Narcissenstraat  november 2020
Realisatie Kastanjelaan (oostelijk deel) november – december 2020
[pauze  bebouwing Hart van Heteren] [eind  2020 – eerste kwartaal 2022]
Realisatie OLV-straat/Rauwendaal en Narcissenstraat februari – april 2022
Realisatie Flessestraat (vanaf Narcissenstraat) april – juni 2022
Realisatie Kastanjelaan (westelijk deel)   juni - juli 2022

(deze planning is onder voorbehoud)

Op de hoogte blijven

Via een gezamenlijke nieuwsbrief van aannemer NTP en gemeente houden we aanwonenden en andere belangstellenden op de hoogte van de voortgang. De eerste nieuwsbrief is 18 juni bij uitzondering in heel Heteren bezorgd. Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar Henk Bos, de omgevingsmanager van NTP, h.bos@ntp.nl.