Centrumplan Heteren

Het centrumplan Heteren is een verzameling van projecten in de kern Heteren. Doel van deze projecten is het vormen van een dorpshart voor Heteren, waar ruimte is voor winkels, maatschappelijke instellingen en wonen. Het plan ‘Hart voor Heteren’ bestaat onder andere uit het maken van nieuwe winkelruimte rond het toekomstige plein.

De realisatie van het centrumplan is in handen van Artica Vastgoedontwikkeling, al jarenlang de partner van de gemeente in dit plan.

Politiek in gesprek met inwoners Heteren

Op 6 februari 2018 had de Overbetuwse politiek een stevig gesprek op het gemeentehuis met inwoners en andere betrokkenen over de herontwikkeling van Heteren. In een rondetafelgesprek, met onder andere raadsleden, de dorpsraad, Heteren Sociaal en projectontwikkelaar Artica Vastgoedontwikkeling, werden knelpunten hierover op tafel gelegd.

Korte terugblik

Het invullen van de winkelruimte met ondernemers is de afgelopen jaren geen eenvoudige zaak gebleken. In 2005 heeft wethouder Jan van Baal het voorstel voor de ontwikkeling van onder meer de ‘nieuwe’ Bongerd, het samengaan van De Haafakkers en de Julianaschool in het Rabogebouw in een volle zaal in de ‘oude’ Bongerd gepresenteerd. Van Baal "Ik had en heb, net als Artica Vastgoed, de uitdrukkelijke voorkeur om in het centrum van Heteren meer winkels en andere voorzieningen te vestigen. Helaas is het tot nu toe niet mogelijk geweest om hiervoor partijen te interesseren. De ontwikkeling van het centrum van Heteren mag niet tot stilstand komen. Heteren wil een dorpshart en dat willen we als gemeente ook. Daarom maken we een meer flexibele invulling van de rand van het plein mogelijk. Zo kunnen we verdere, snelle herinrichting van de Flessestraat garanderen. Ook komt er dan geld beschikbaar voor de ontwikkeling van het plein. Hierbij wil ik benadrukken dat -door een flexibele bestemming rond het plein- het nog steeds mogelijk is de gewenste winkelruimte te maken en daarvoor nemen we nog steeds ruim de tijd!"

Zo mogelijk een stichting oprichten

De dorpsraad Heteren omarmde tijdens het rondetafelgesprek het voorstel om een stichting op te richten die verantwoordelijk wordt voor de winkels en maatschappelijke voorzieningen. Deze stichting koopt dan de grond van Artica en zorgt voor de invulling en realisatie ervan. Jan van Baal: "De komende maanden nemen we de tijd om uit te zoeken of en hoe we dit samen mogelijk kunnen maken."

Meer informatie

Voor vragen kunt u bellen naar de gemeente of een e-mail sturen.