Bouwprojecten

Een overzicht van de bouwprojecten waar gemeente Overbetuwe aan (mee)werkt. Bent u op zoek naar een woning of kavel? Vraag het aan uw lokale makelaar.

 • Land van Tap in Elst

  Het project Land van Tap gaat over het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid. Op dit moment is het terrein tijdelijk ingericht met 150 parkeerplaatsen. We gaan nu onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

 • Spoorzone Elst

  Rond het station van Elst vinden meerdere ontwikkelingen plaats. Het gaat om woningbouw, om het inrichten van het gebied en om de mogelijke komst van Rijnstate.

 • Spoorkruisingen Elst Noord

  Het project ‘Elst Noord Spoorkruisingen’ gaat om twee spoorkruisingen: Rijksweg Noord en 1e Weteringsewal. Ook gaan we de wegen rond deze spoorkruisingen aanpakken. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De werkzaamheden duren tot en met 2021.

 • Over Betuwe College Elst

  Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Papekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw.

 • Woongebied De Pas in Elst

  Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijken Brienenshof en de Olympiasingel te liggen. In de toekomst ontstaat hier een nieuw woongebied op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation. Samen met de ontwikkelaars BPD en Amvest ontwikkelen we dit gebied.

 • Huurwoningen Vinkenhof/ Elsterveld

  In Overbetuwe zijn op dit moment te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar, omdat de doorstroming op de woningmarkt (te) laag is. Daarom hebben gemeente Overbetuwe en woningcorporatie Vivare afgesproken dat zij op korte termijn twintig woningen willen bouwen die maximaal 10 jaar blijven staan. Het gaat om kleine woningen die snel gebouwd kunnen worden. Zo kunnen partijen snel en flexibel inspelen op de extra vraag naar woningen.

 • Schil Zetten/Hemmen

  Er komt een algemene begraafplaats in de noord-westhoek van Zetten. Ook komt er een woongebouw aan de Hoofdstraat ten noorden van huisnummer 57.

 • Centrumplan Heteren

  Het centrumplan Heteren is een verzameling van projecten in de kern Heteren. Doel van deze projecten is het vormen van een dorpshart voor Heteren, waar ruimte is voor winkels, maatschappelijke instellingen en wonen. Het plan ‘Hart voor Heteren’ bestaat onder andere uit het maken van nieuwe winkelruimte rond het toekomstige plein.

 • Toekomstvisie+

  De Toekomstvisie+ is een visie op de toekomst tot het jaar 2020. De Toekomstvisie+ geeft aan hoe we kijken naar verschillende onderwerpen. Op deze manier kunnen we plannen voor deze onderwerpen maken.

 • Wanmolen in Zetten

  In februari 2018 besloot de gemeenteraad dat zalencentrum de Wanmolen in Zetten vervangen wordt door nieuwbouw. De nieuwbouw wordt kleiner dan de huidige Wanmolen: de Wanmolen Light.

 • Multifunctioneel centrum Herveld

  Groot onderhoud Zalencentrum De Hoendrik en vervanging sportzaal (achter de Hoendrik) aan het Dorpsplein in Herveld.

 • Multifunctionele accommodatie Randwijk

  Nieuwbouw accommodaties Randwijk, inclusief accommodatie van voetbalvereniging EMM.

 • Multifunctioneel centrum (MFC) Valburg

  Toekomstbestendige nieuwbouw Multifunctioneel Centrum Valburg