Bouwprojecten

Een overzicht van de bouwprojecten waar gemeente Overbetuwe aan (mee)werkt. Bent u op zoek naar een woning of kavel? Vraag het aan uw lokale makelaar.

 • Railterminal Gelderland en Knoop38

  Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, er is een windmolenpark en er zijn plannen voor meer windmolens. De provincie is van plan hier de railterminal Gelderland aan te leggen en bedrijventerrein Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen.

 • Land van Tap in Elst

  Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

 • Spoorzone Elst

  Rond het station van Elst vinden meerdere ontwikkelingen plaats. Het gaat om woningbouw, om het inrichten van het gebied en om de mogelijke komst van Rijnstate.

 • Spoorkruisingen Elst Noord tot en met 2021

  Het project ‘Elst Noord Spoorkruisingen’ gaat om twee spoorkruisingen: Rijksweg Noord en 1e Weteringsewal. Ook gaan we de wegen rond deze spoorkruisingen aanpakken. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De werkzaamheden duren tot en met 2021.

 • Nieuwbouw voor Over Betuwe College Elst

  Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Kraaiekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw. De bouw duurt van begin 2020 tot de zomer van 2021.

 • Nieuwbouw woningen De Pas Elst

  Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijken Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation. In de eerste fase starten we met ongeveer 100 woningen. De bouw start waarschijnlijk in 2022.

 • Wanmolen in Zetten

  Zalencentrum de Wanmolen in Zetten gaan we vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwbouw wordt kleiner dan de huidige Wanmolen: de Wanmolen Light. De nieuwe Wanmolen moet zo goed mogelijk passen bij de wensen die er zijn in het dorp. De gemeente werkt nauw samen met Zicht op Zetten.

 • MFC Herveld

  Zalencentrum De Hoendrik en de sportzaal achter De Hoendrik koppelen we aan elkaar. Daardoor kun je gebruik maken van elkaars faciliteiten. De bouw duurt van 2019 tot eind 2020. De Hoendrik krijgt een grote zaal met een podium en oefenruimte en (vergader)zalen. De sportzaal krijgt een aparte toegang voor de scholen en een berging voor De Hoendrik en de Clara Fabriciusschool. De huidige gymzaal aan het Dorpsplein komt leeg. Daar zoeken we een nieuwe bestemming voor.

 • MFA Randwijk

  In Randwijk komt een nieuw gebouw. De bouw duurt van maart 2019 tot en begin 2020. In het gebouw krijgen alle huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis samen met voetbalvereniging E.M.M. een plek.

 • MFA Valburg

  In Valburg gaan we op het Molenhoekplein een nieuw gebouw neerzetten. De bouw duurt van 2019 tot en met 2020. In het nieuwe gebouw komen een nieuwe sportzaal, twee activiteitenruimten en een ontmoetingsruimte. Het huidige ’t Kriekske verliest haar functie. Voor deze locatie zoeken we een andere bestemming.

 • Julianaweg Heteren (woningbouw t/m 2022)

  Er komen nieuwe woningen in het gebied tussen de Julianaweg, Kamperfoeliestraat, Flessestraat en de Boterhoeksestraat in Heteren. In 2021 start de bouw.