Bouwprojecten

 • Land van Tap in Elst

  10 december 2018

  Het project Land van Tap gaat over het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid. Op dit moment is het terrein tijdelijk ingericht met 150 parkeerplaatsen. We gaan nu onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

 • Spoorzone Elst

  In dit gebied vinden meerdere ontwikkelingen plaats. Het gaat om woningbouw en om het inrichten van het gebied, met onder andere wegen.

 • Elst Noord Spoorkruisingen

  18 januari 2019

  Het project ‘Elst Noord Spoorkruisingen’ gaat om de spoorkruisingen Rijksweg Noord en de 1e Weteringsewal. Daarnaast gaan we de toeleidende wegen van deze spoorkruisingen aanpakken. Op deze projectpagina leest u meer hierover.

 • Schil Zetten/Hemmen

  07 december 2018

  Er komt een algemene begraafplaats in de noord-westhoek van Zetten. Ook komt er een woongebouw aan de Hoofdstraat ten noorden van huisnummer 57.

 • Park Lingezegen

  10 december 2018

  Landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen.

 • Centrumplan Heteren

  10 december 2018

  Het centrumplan Heteren is een verzameling van projecten in de kern Heteren. Doel van deze projecten is het vormen van een dorpshart voor Heteren, waar ruimte is voor winkels, maatschappelijke instellingen en wonen. Het plan ‘Hart voor Heteren’ bestaat onder andere uit het maken van nieuwe winkelruimte rond het toekomstige plein.

 • Toekomstvisie+

  14 december 2018

  De Toekomstvisie+ is een visie op de toekomst tot het jaar 2020. De Toekomstvisie+geeft aan hoe we kijken naar verschillende onderwerpen. Op deze manier kunnen we plannen voor deze onderwerpen maken.

 • Nieuwbouw Wanmolen Zetten

  In februari 2018 besloot de gemeenteraad dat zalencentrum de Wanmolen in Zetten vervangen wordt door nieuwbouw. De nieuwbouw wordt kleiner dan de huidige Wanmolen: de Wanmolen Light.