Prioritering woningbouw

Wij geven de beste plannen voorrang en versnellen zo de woningbouw.

Meedoen aan prioriteringsronde 2020

Jaarlijks vindt een prioriteringsronde plaats. Voor de eerstvolgende ronde loopt de inschrijving tot eind januari 2020. U kunt uw initiatief voor deze ronde inschrijven als uw principe-aanvraag een positief advies van de gemeente heeft gekregen. Als dit zo is, ontvangt u een inschrijfformulier van ons. Wilt u eerst een oriënterend adviesgesprek? Neem dan contact op met ons.

Hebt u een nieuw initiatief waarvoor nog geen positief advies verstrekt is? Dan is inschrijven voor de prioriteringsronde nog niet mogelijk. Laat het plan eerst inhoudelijk toetsen in onze regiekamer.

Planning prioriteringsronde 2020

  • 29 januari 2020: inleveren inschrijfformulier.
  • februari 2020: de gemeente bepaalt de score volgens het afwegingskader.
  • maart 2020: college van B&W besluit over de nieuwe, prioritaire projecten.
  • maart 2020: persoonlijk gesprek met de initiatiefnemer over de score.

Afwegingskader voor prioriteringsronde

Initiatiefnemers kunnen hun plan vormgeven op basis van duidelijke eisen. Deze staan in ons afwegingskader. In dit kader houden we nadrukkelijk rekening met de ‘Ladder voor stedelijke verduurzaming’ en gemeentelijke beleidsdoelen. Het nieuwe afwegingskader staat in de folder 'Prioritering Woningbouw' (pdf, 1.561 kB).

Voorrang voor projecten die aansluiten op lokale woonbehoefte

We geven voorrang aan projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘prioritering woningbouw’. Zo geven we kansrijke projecten voorrang. Ook versnellen we de woningbouw. Deze methode voorkomt namelijk de situatie waarin je ruimte ‘weggeeft’ voor ontwikkelingen die maar niet komen. We maken keuzes in de volgorde van projecten. Zo voorkomen we ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Ook kunnen we zo blijven sturen op kwaliteit. Tot slot voorkomen we hiermee dat we mooie plannen moet afhouden omdat er geen ruimte meer is.