Prioritering woningbouw

Wij geven de beste plannen voorrang en versnellen zo de woningbouw.

Prioriteringsronde voorjaar 2022

Periodiek vindt een prioriteringsronde plaats. De eerstvolgende ronde is gepland in het voorjaar. De inschrijving start naar verwachting in de eerste helft van maart 2022.

Afwegingskader voor prioriteringsronde

Initiatiefnemers kunnen hun plan vormgeven op basis van duidelijke eisen. Deze staan in ons afwegingskader. In dit kader houden we nadrukkelijk rekening met de ‘Ladder voor stedelijke verduurzaming’ en gemeentelijke beleidsdoelen. Het nieuwe afwegingskader nemen we op in een folder die we verstrekken aan initiatiefnemers met plannen die een positieve reactie op hun principe-aanvraag kregen. Dit kunnen zij gebruiken voor inschrijving bij de eerstkomende prioriteringsronde. 

Heeft u een nieuw initiatief waarvoor nog geen positief advies verstrekt is? Dan is inschrijven voor de prioriteringsronde nog niet mogelijk. Laat het plan eerst inhoudelijk toetsen in onze regiekamer.

Voorrang voor projecten die aansluiten op lokale woonbehoefte

We geven voorrang aan projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘prioritering woningbouw’. Zo geven we kansrijke projecten voorrang. Ook versnellen we de woningbouw zodat de woningen sneller gebouwd worden in lopende projecten. Deze methode voorkomt zo ook de situatie waarin je ruimte ‘weggeeft’ voor ontwikkelingen die maar niet komen. We maken keuzes in de volgorde van projecten. Zo voorkomen we ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Ook kunnen we zo blijven sturen op kwaliteit.