Prioritering woningbouw

Wij geven de beste plannen voorrang en versnellen zo de woningbouw.

Inschrijven voor woningbouw met voorrang

Om de zoveel tijd bepalen we opnieuw welke woningbouwplannen voorrang krijgen. Op dit moment loopt de prioriteringsronde van voorjaar 2022. Heeft u een woningbouwplan en hiervoor een positief advies van ons gekregen? Dan kunt u zich tot en met 13 mei inschrijven voor deze ronde. Gebruik hiervoor het formulier dat we u hebben toegestuurd. In de meegestuurde folder leest u meer over de eisen waaraan een plan moet voldoen om voorrang te krijgen. Dit heet het afwegingskader. 

Selectie

Na afloop van de ronde selecteren we de plannen met de meeste kwaliteit. Dat doen we op basis van de eisen uit het afwegingskader. De gekozen plannen krijgen een zogeheten prioritaire status. Dit betekent dat we aan deze plannen voorrang geven in organisatie en procedure om daar de woningen sneller te kunnen bouwen.

Nog geen positief advies

Heeft u een nieuw initiatief voor woningbouw, maar nog geen positief advies van ons gehad? Dan kunt u zich nog niet inschrijven voor deze prioriteringsronde. Laat het plan eerst inhoudelijk toetsen in onze regiekamer . Neem voor een intakegesprek contact op met secretaris Yvonne Borgers van de regiekamer. U kunt haar bereiken via 14 0481 of info@overbetuwe.nl. Informatie over de volgende ronde komt naar verwachting in het najaar.

Voorrang voor projecten die aansluiten op lokale woonbehoefte

We geven voorrang aan projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘prioritering woningbouw’. Dat heeft de volgende voordelen:
•    We geven kansrijke projecten voorrang.
•    We zorgen dat woningen in lopende projecten sneller gebouwd worden. 
•    We maken keuzes in de volgorde van projecten. Zo sturen we op kwaliteit en voorkomen we een keuze volgens ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
•    We voorkomen dat we ruimte ‘weggeven’ voor ontwikkelingen die maar niet komen.