Weidevogel Werkgroep Overbetuwe

De Weidevogelwerkgroep Overbetuwe zorgt ervoor dat het aantal weidevogels in onze gemeente in orde is. Dat doen ze samen met boeren en loonwerkers.

Weidevogels horen bij Nederland zoals tulpen en molens. De vogels broeden op grote open weidegebieden, maar ook steeds vaker op maïslanden. Ze voeden zich vooral met de wormen die ze in de drassige bodem vinden. Helaas worden onze weidevogels ernstig bedreigd door de verlaging van de grondwaterstand en landbouwactiviteiten, zoals maaien, zaaien en bemesten.

Al vele jaren helpt de weidevogelwerkgroep Overbetuwe om de weidevogelstand in onze eigen woonomgeving op peil te houden. Wat ze doen en waar precies, staat op hun website https://weidevogelsoverbetuwe.weebly.com/.

Wilt u meer weten over de activiteiten van deze werkgroep, of ze helpen? Neem dan contact op met ze.