Steenuilen in Overbetuwe

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke vereniging die onderzoek doet naar de steenuil en deze beschermd. In Overbetuwe is er een regionale afdeling actief en u kunt meedoen.

SteenuilLandelijk gaat de steenuil sinds 1990 achteruit. In de Overbetuwe is hij gelukkig nog redelijk algemeen in het buitengebied. Toch is lokaal in de midden- en oostelijke Betuwe nog sprake van achteruitgang, meestal door nieuwbouw en wegenaanleg. Ook het grootschaliger en intensiever worden van de landbouw heeft bijgedragen aan zijn achteruitgang, ook in de Betuwe.

Steenuil beschermen

Bescherming van de steenuil bestaat vooral uit het plaatsen en het onderhouden van steenuilenkasten. Deze nestkasten plaatsen we, omdat veel natuurlijke holtes verloren zijn gegaan. Dat komt door het verdwijnen van oude vervallen schuurtjes, holle hoogstamfruitbomen en oude knotwilgen. De regionale afdeling van STONE in Overbetuwe doet inventarisaties en het maken, ophangen en controleren van steenuilenkasten.

Wilt u helpen?

Heeft u interesse om aan één of meer van deze activiteiten deel te nemen, neem dan contact op met de coordinator van STONE in de Betuwe:

Frans Jacobs
telefoon: (0488) 44 10 93 of 06 44 25 48 50
e-mail: frans.jacobs@wur.nl