Landgoedwerkgroep Hemmen

Stichting het Lijndensche fonds en ongeveer tien vrijwilligers van de Landgoedwerkgroep Hemmen onderhouden het landgoed. Het is een bijzonder gezellig samenzijn met koffie en stroopwafels. Wees welkom!

Landgoed Hemmen heeft 700 hectare grond en bestaat uit een park, het dorp Zetten, bossen, diverse wandelpaden en boerderijen met landbouwgronden en boomgaarden.

Werkzaamheden

De vrijwilligers zetten zich in voor vele werkzaamheden, bijvoorbeeld:

  • vlechten van meidoornhagen die langs de wandelpaden te vinden zijn
  • onderhoud van de wandelpaden
  • knotten van wilgen
  • terugzetten van elzen
  • opsnoeien van de eikenlanen
  • schoffelen van de rozenperken, zagen van openhaardhout
  • verwijderen van onkruid rondom de begraafplaats

Werkdagen en werktijden

De werkgroep komt eenmaal in de twee weken bij elkaar. Er zijn twee groepen:

  1. de dinsdag-groep
  2. de zaterdag-groep

We werken op beide dagen van 9:00 tot 12:30 uur.

Wilt u komen helpen?

Het is een bijzonder gezellig samenzijn met koffie en stroopwafels. Wees welkom! Bij interesse kunt u contact opnemen met Paul Rienstra: slfpaulrienstra@hotmail.com.

Over het landgoed

Het Landgoed Hemmen kent een lang verleden. Op de plaats van waar nu de ruïne zichtbaar is, lag vanaf de 14e eeuw een groot omgracht slot. In 1757 bouwde men op de oude fundamenten van het toenmalige kasteel een statig landhuis 'Huis Hemmen', dat in 1945 tijdens de Tweede wereldoorlog werd verwoest. Nu is rondom de ruïne van het huis een prachtig park in Engelse Landschapsstijl te zien.