Woerden, veilige oorden bij hoog water

In het inspiratieboek en de folder ‘Woerden, Veilige Oorden bij Hoogwater’ leest u over de herkenbare kwaliteiten van woerden.

De gemeenten Overbetuwe, Lingewaard en Neder-Betuwe maakten samen het inspiratieboek 'Woerden, Veilige Oorden bij Hoogwater (pdf, 7,8 MB)' Hoogwater’. Met dit boek vragen we de aandacht voor de herkenbare kwaliteiten van woerden. Meer informatie over woerden staat in de folder 'Woerden, veilige oorden bij hoogwater' (pdf, 1 MB).

Woerden (pdf, 1,1 MB) zijn de oudste, nog zichtbare vormen van huizen uit de geschiedenis van het rivierengebied. Het zijn gemaakte heuvels om op te wonen. Zo houd je de plek droog bij hoogwater. We willen de woerden beter herkenbaar maken. Dit kan door het opnieuw inrichten en/of herstellen van erfbeplanting.

Inspiratieboek

In het inspiratieboek (pdf, 7,8 MB) staat hoe woerden zich door de tijd heen ontwikkeld hebben. Ook staat er in hoe we de beleving van woerden beter kunnen maken. Beter in cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch opzicht.

Het inspiratieboek maakten we in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en in afstemming met Gelders Genootschap. Ook hebben alle historische verenigingen in de drie gemeenten inbreng geleverd.

Uitvoeringsplan voor elke woerd

We willen de uitvoering van het plan helpen door een uitvoeringsplan voor iedere woerd te maken. Dat doen we in overleg met de eigenaren van de woerden. Ook geven we gratis beplanting aan hen. De eigenaar zorgt zelf voor het maken ervan.

Hebt u interesse? Neem dan contact op met team Buitenruimte en Vastgoed, via telefoon 14 0481.