Landschapspark de Danenberg

Landschapspark de Danenberg is bedoeld als groene buffer tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout, om verdere verstedelijking vanuit bedrijvenpark Park 15 richting Slijk-Ewijk te voorkomen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Danenberg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief:

Aanmelden voor nieuwsbrief Landschapspark de Danenberg

Laatste nieuws

Concrete stappen naar landschapsplan de Danenberg

Begin 2023 moet er een landschapsplan liggen voor landschapspark De Danenberg. Dat is het uitgangspunt van de projectopdracht (Pdf, 957 kB) voor het landschapspark, dat het Overbetuwse college van burgemeester en wethouders op 8 maart 2022 vaststelde. Lees meer over de vervolgstappen, nu we kunnen starten met het voorbereiden van de uitvoering.

Informatiebijeenkomst 30 juni 2021

Op woensdagavond 30 juni is er een informatiebijeenkomst geweest. U kunt de powerpoint presentatie van de informatiebijeenkomst (pdf, 1,6 MB) terugkijken. De vragen en antwoorden die deze avond zijn gesteld kunt u hier teruglezen.

Middengebied

De gemeente Overbetuwe is eigenaar van het middengebied van landschapspark De Danenberg. Twee andere delen van het landschapspark, bij Slijk-Ewijk en bij de Nieuwedijk, worden door Kondor Wessels Projecten (KWP) verder uitgewerkt en gerealiseerd. Hier komt een apart bestemmingsplan voor.

De gemeente wil de overige plandelen van het oorspronkelijke landschapspark ook zo veel mogelijk realiseren. Daarbij zijn we afhankelijk van de medewerking van andere grondeigenaren. De gemeente blijft zich hier voor inspannen. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat het Waterschap Rivierenland grond heeft aangekocht langs de Rietgraaf, en hier de oevers natuurlijk gaat inrichten. 

De gemeente Overbetuwe gaat zelf aan de slag met de ontwikkeling van het middengebied. De gesprekken met diverse belanghebbenden in dit gebied zijn inmiddels gestart. Vanwege de coronamaatregelen doen we dit in kleine groepen. Daarbij gaat het onder meer om diverse grondeigenaren, pachters, de betrokken partijen bij de dorpendeal Slijk-Ewijk en de dorpsraad Oosterhout. Een precieze planning van het vervolgtraject kunnen we helaas nog niet geven.
Er spelen ook nog andere zaken in het gebied ten zuiden van de A15. Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Overzicht projecten in het gebied

In het gebied zijn er verschillende projecten. Hieronder ziet u een overzicht van de projecten en onder het kopje contact staan alle gegevens van de verschillende partijen.

Project Initiatiefnemer Rol gemeente
Landschapspark de Danenberg Gemeente Regisseur
Middengebied Gemeente Regisseur
Locaties Boerderij en Nieuwedijk Kondor Wessels Projecten Faciliterend
Randzone Park15 Park15 Logistics Faciliterend
Toekomstplan Slijk-Ewijk Dorpsraad Slijk-Ewijk Faciliterend

Contact

Achtergrondinformatie