Landschapspark de Danenberg

Landschapspark de Danenberg is bedoeld als groene buffer tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout, om verdere verstedelijking vanuit bedrijvenpark Park 15 richting Slijk-Ewijk te voorkomen.

De gemeente Overbetuwe is eigenaar van het middengebied van landschapspark De Danenberg (zie illustratie onderaan deze pagina). Twee andere delen van het landschapspark, bij Slijk-Ewijk en bij de Nieuwedijk, worden door Kondor Wessels Projecten (KWP) verder uitgewerkt en gerealiseerd. Hier komt een apart bestemmingsplan voor.

De gemeente wil de overige plandelen van het oorspronkelijke landschapspark ook zo veel mogelijk realiseren. Daarbij zijn we afhankelijk van de medewerking van andere grondeigenaren. De gemeente blijft zich hier voor inspannen. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat het Waterschap Rivierenland grond heeft aangekocht langs de Rietgraaf, en hier de oevers natuurlijk gaat inrichten. 

Middengebied

De gemeente Overbetuwe gaat zelf aan de slag met de ontwikkeling van het middengebied. De gesprekken met diverse belanghebbenden in dit gebied zijn inmiddels gestart. Vanwege de coronamaatregelen doen we dit in kleine groepen. Daarbij gaat het onder meer om diverse grondeigenaren, pachters, de betrokken partijen bij de dorpendeal Slijk-Ewijk en de dorpsraad Oosterhout. Een precieze planning van het vervolgtraject kunnen we helaas nog niet geven.
Er spelen ook nog andere zaken in het gebied ten zuiden van de A15. We zoeken nog naar manieren hoe we u, gezien de coronamaatregelen, zo goed mogelijk kunnen informeren over en betrekken bij al deze ontwikkelingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Flanken: Nieuwedijk en ‘Boerderij Slijk-Ewijk’

De twee ‘flanken’ van het landschapspark, de Nieuwedijk en ‘Boerderij Slijk-Ewijk’, waren voorheen eigendom van De Brouwerij. Door een wijziging binnen de Brouwerij is ontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP) nu de enige eigenaar van deze gronden. Zij zijn inmiddels gestart met gesprekken met de direct omwonenden van deze twee flanken over de schetsontwerpen voor woningen en landschapsontwikkeling. Op een later moment wil KWP de plannen ook breder presenteren aan belangstellenden. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de twee flanken wordt waarschijnlijk voor de zomer van 2021 in procedure gebracht. Dan hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 
KWP heeft een website in ontwikkeling over hun deel van de Danenberg.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Danenberg? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief: 
Aanmelden voor nieuwsbrief Landschapspark de Danenberg

Bovenaanzicht de Danenberg

De gemeente is eigenaar van het middengebied (geel omlijnd). De rood omlijnde gebieden zijn in eigendom van KWP.  

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Landschapspark de Danenberg kunt u mailen naar: danenberg@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie