Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Het plan voor de ontwikkeling van ons landschap gaat over ons beleid voor natuur en landschap. Een plan voor het landschap waarin u woont, werkt of recreëert. We willen de identiteit van het landschap behouden en versterken. Daarnaast geeft het landschapsontwikkelingsplan (LOP) aan hoe we ook nieuwe ontwikkelingen op een goede manier in het landschap kunnen opnemen.

Hoe het LOP is gemaakt

Het LOP is gemaakt in samenwerking met organisaties die nauw betrokken zijn bij het buitengebied. Ook een klankbordgroep heeft meegedacht. Daarnaast was er voor inwoners en andere belanghebbenden inspraak mogelijk. De resultaten hiervan staan in het Eindverslag inspraak (Pdf, 4,2 MB).  

Tussentijdse evaluatie LOP

In 2016 hebben we het LOP geëvalueerd. De resultaten vindt u in het rapport Evaluatie Landschapsontwikkelingsplan (Pdf, 1,9 MB).

Bekijk in de film hoe bewoners van het buitengebied hebben meegedaan aan het landschapsbeheer

Bekijk in de film de rol van vrijwilligersgroepen in het landschapsbeheer