Subsidie landschappelijke beplanting in het buitengebied

Als u in het buitengebied erfbeplanting wilt aanleggen rond uw huis of een oude hoogstamfruitboomgaard wilt herstellen kunt u daarvoor een bijdrage aanvragen bij de gemeente. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als u in een komgebied een poel wilt aanleggen en onderhouden.

Bel 14 0481 en maak een afspraak

Voorwaarden

 • U woont in het buitengebied en gaat:
  • Erfbeplanting (struiken die van oorsprong hier thuishoren) aanplanten.
  • Een hoogstamfruitboomgaard herstellen of aanplanten.
  • In de komgebieden Hollanderbroek of Zettense Veld een poel herstellen of aanleggen.
 • Uw plan heeft niet te maken met landschappelijke inpassing ter compensatie van een functieverandering.

Aanvragen

 • U belt 14 0481 en maakt een afspraak.
 • Een medewerker van de gemeente komt bij u langs en maakt samen met u een plan.
 • U krijgt de beplanting gratis van de gemeente.  
 • U zorgt zelf voor de aanplanting en het onderhoud.

Meer informatie

Landschappelijke beplantingen kunnen verschillende elementen zijn. Bijvoorbeeld:

 • geschoren hagen
 • wilde hagen
 • houtwallen of singels
 • bosjes
 • boomrijen
 • knotbomen
 • fruitbomen
 • poelen

Meer informatie over het buitengebied van de gemeente Overbetuwe kunt u lezen in de folder “Samen Actief voor het landschap van Overbetuwe (pdf, 1 MB)” .