Zorg voor onze bomen

Ongeveer 24.000 bomen zijn in ons beheer. Hoe we deze verzorgen, leest u op deze pagina.

Inspectie bomen

Om de staat van de bomen goed te houden moeten we bomen inspecteren. Dan wordt gekeken hoe gezond de boom is en wat voor onderhoud nodig is. Per jaar worden ongeveer 8.000 bomen geïnspecteerd. De planning voor de komende jaren is:

Jaar Gebied
2016 en 2019 Oosterhout en Elst
2017 en 2020 Driel, Homoet en Heteren
2018 en 2021 Heteren, Randwijk, Indoornik, Zetten, Andelst, Herveld, Valburg en Slijk-Ewijk

Maatregelen

Maatregelen die vanuit de inspectie komen zijn:

  • boom snoeien
  • nader onderzoek
  • boom kappen in verband met veiligheid of beheer

De maatregelen worden in dat jaar uitgevoerd. Van de 8.000 moet bij ongeveer 60% iets gebeuren. Het kan zo gaan dat van bijvoorbeeld de 10 bomen in uw straat en zes gesnoeid worden.

Snoeien

Het snoeien van de bomen worden uitgevoerd door een bomenploeg. Hiervoor gebruiken zij een hoogwerker. Geparkeerde auto’s kunnen de uitvoering van het werk belemmeren. De mensen van de bomenploeg kunnen buurtbewoners benaderen over een geparkeerde auto. U kunt ook zelf hier rekening mee houden.

Bomen  

Kappen

De komende tijd worden er op diverse plekken binnen de gemeente bomen gekapt. Daar zijn twee lijsten voor. Daarop staat vermeld waar welke boom gekapt wordt en waarom. Er zijn twee verschillende partijen die dat uitvoeren in verschillende periodes.

Februari - maart 2018
Een aannemer kapt deze bomen. De te kappen bomen staan verspreid over heel de gemeente.

Februari - juli 2018
De eigen dienst van de gemeente snoeit de komende maanden bomen in Heteren, Randwijk en Zetten. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden deze bomen gekapt.
Later wordt bekeken of er herplantmogelijkheden zijn.

Het kappen van bomen komt vanuit drie verschillende hoeken. Deze zijn:

  1. Vanuit de inspectie. Hieruit kan komen dat een boom erg slecht is. Hij groeit niet meer, veel dode takken e.d. Dan worden bomen gekapt. Het gaat dan om bomen in het gebied dat op de planning staat. Om welke bomen het gaat kunt u zien op de kaplijst vanuit inspectie. De bomenploeg het het hele jaar actief met het snoeien en kappen van bomen.
  2. Vanuit beheer. In gebieden die niet op de planning staan. Dat kan vanuit verschillende redenen gebeuren bijvoorbeeld een dunning in een bosje. Om welke bomen het gaat kunt u zien op de kaplijst vanuit beheer. Deze werkzaamheden worden in de winterperiode uitgevoerd.
  3. Vanuit een project. Bijvoorbeeld een straat die gereconstrueerd wordt. Direct omwonende worden hierover geïnformeerd.

Overige beheer

Het merendeel van de bomen valt onder de eens per drie jaar inspectie en waar nodig onderhoudsmaatregelen. Maar er zijn ook bomen die in een ander onderhoudsregiem vallen. Het gaat hier om vormbomen, fruitbomen en leibomen. Die worden elke jaar gesnoeid. Knotbomen worden eens per jaar tot eens in de drie jaar geknot.
Attentiebomen worden jaarlijks geïnspecteerd en waar nodig gesnoeid. Attentiebomen zijn bomen die bijzondere zorg vragen omdat ze bijvoorbeeld heel oud zijn.