Landschap

We zijn trots op ons mooie Overbetuws landschap. We willen het behouden en versterken. Dat doen we op verschillende manieren en plekken. Via onderstaande samenvatting kunt u doorklikken naar meer informatie.

Grote bomen langs de wegPlan voor ontwikkeling van Overbetuws landschap

Een herkenbaar landschap met een eigen identiteit, dat is wat we willen bereiken. Daarom hebben we een plan gemaakt voor de ontwikkeling van ons Overbetuws landschap. Hierin staat  hoe we de kenmerken van ons landschap gaan versterken of houden, ook voor de toekomst.

Projecten en plannen

Samen met agrariërs, grondeigenaren en andere bewoners van het buitengebied werken we aan de uitvoering van het plan dat we gemaakt hebben voor ons landschap. De uitvoering van dit plan gaat via verschillende projecten en plannen.

Groepen vrijwilligers

In het landschap van Overbetuwe zijn zo'n 225 vrijwilligers met veel enthousiasme actief. Ze leveren een grote bijdrage aan het behoud van ons mooie landschap. U kunt lid worden van een van de groepen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan ons Overbetuwse landschap.

Fruit en noten plukken

We planten fruit- en notenbomen aan en zeggen dat inwoners en bezoekers hiervan mogen plukken.

Erfbeplanting

Wij willen de kenmerken van ons landschap versterken of houden en de natuurwaarden verhogen. Daarom ondersteunen we inwoners en verenigingen met erfbeplantingen, kavelgrensbeplantingen, het herstel van hoogstamfruitboomgaarden en het aanleggen van een poel in het buitengebied.

Zorg voor onze bomen

Als gemeente zorgen we voor ongeveer 24.000 bomen. Dit bestaat bijvoorbeeld uit inspecties, snoeien en kappen.

Andere organisaties

Ook andere organisaties binnen onze gemeentegrenzen houden zich bezig met het Overbetuwse landschap:

groep vrijwilligers buiten in het gras met wethouder Jan van Baal er bij