Overlast? Ga in gesprek

Sommige mensen die overlast hebben, vinden het lastig om het gesprek hierover aan te gaan met de houtstoker. Toch is het belangrijk om dat te doen. Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat, hoe minder kans dat een vervelende situatie ontstaat of erger wordt. Misschien bent u zich niet bewust van de overlast die uw omgeving heeft. Als houtstoker kunt u uw buren gewoon eens vragen of ze overlast hebben.

U heeft een klacht over houtrook

Heeft u last van houtrook van uw buren? Ga eerst met uw buren praten. Wij hebben daarvoor de volgende tips voor u:

  • bedenk van te voren wat u aan de houtstoker wilt vertellen;
  • zet op een rij wanneer u last heeft van houtrook (bijvoorbeeld bij windstil weer);
  • bel bij de stokers aan en blijf rustig. Vertel dat u graag met hen wilt praten over het gebruik van de houtkachel en vraag wanneer dit kan, op een moment dat u beiden past;
  • luister goed naar elkaar, bedenk dat de houtstoker misschien niet in de gaten had dat u last heeft van de rook;
  • blijf niet hangen in wie gelijk heeft, zoek samen naar oplossingen;
  • maak duidelijke afspraken met elkaar, bijvoorbeeld tot welk tijdstip gestookt wordt of dat u van te voren bericht krijgt, zodat u uw ramen op tijd kunt sluiten;
  • wat ook het resultaat van het gesprek is: bedenk dat een goede buur meer waard is dan een verre vriend.

U krijgt een klacht over houtrook

Als u een klacht krijgt, moet u deze klacht serieus nemen. U bent immers verantwoordelijk voor een rookgasafvoer die geen ontoelaatbare overlast mag opleveren. Vraag eens of u mag ruiken in de woning van de klager om samen na te gaan of uw rookgassen verantwoordelijk zijn voor de ondervonden overlast. Als dit zo is en de overlast kan teruggeleid worden naar uw houtkachel dan moet u afspraken maken met de buren. 

Vanwege de zorgplicht als goede buur dient u altijd eerst goed in te schatten of de houtkachel verantwoord aangestoken kan worden. In geval van windstilte of mistig weer kan er onvoldoende verwaaiing (en verdunning) plaatsvinden. Als u uw kachel dan toch gaat stoken kan er sneller hinder optreden bij uw buren vanwege ophopende rookgassen. Als uw dak/schoorsteen in een windluwte ligt of lager gelegen is dan de naastgelegen buurwoningen kan uw houtkachel slechts beperkt gestookt worden en alleen bij gunstige weersomstandigheden. Kijk hier voor een afvinklijst voor bewust stoken.

Er samen uitkomen

Levert een gesprek geen compromis op en blijft de overlast, dan kan u nog contact opnemen met Buurtbemiddeling. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn speciaal opgeleid om gesprekken tussen buurtbewoners te organiseren. Hun hulp is gratis. U kunt op verschillende manieren contact leggen met Buurtbemiddeling. Telefonisch van maandag tot en met vrijdag (9.00-17.00 uur) op (088) 00 11 333. Of via mail naar buurtbemiddeling@sterker.nl. Kijk voor meer informatie op buurtbemiddelingsterker.nl.