RES: regionaal samenwerken aan duurzame energie

In de Regio Arnhem Nijmegen werkt Overbetuwe samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Overbetuwe geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande zone in Overbetuwe die hiervoor bedoeld is, rondom de A15 en de Betuweroute, levert de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

Wat zijn de energieplannen van Regio Arnhem Nijmegen? Bekijk de regionale energiestrategie in acht afbeeldingen.

Publieksversie regionale energiestrategie

We gaan in Nederland steeds duurzamer om met energie. Bijvoorbeeld met besparen, gebruik van restwarmte of het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.
Ook Overbetuwe doet mee. Binnen de gemeente zelf, en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom onderzoeken we in de Regio Arnhem Nijmegen samen met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar in de regio is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de Regionale Energie Strategie, afgekort RES.

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen met betrokken organisaties en inwoners(collectieven) hierover gesproken. Op 1 juni 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen de eerste, voorlopige uitkomsten opgeleverd. Daarmee wordt onder meer duidelijk waar de komende jaren de beste kansen liggen voor het opwekken van grootschalige energie, en zo te voldoen aan het streven om in 2030 49 minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Duurzame energie in Overbetuwe

Overbetuwe heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Gekozen is voor de zone rondom de A15 en de Betuweroute. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen voor wind- en zonneparken in die zone.
De kaart zoals die nu is getekend voor de RES van de Regio Arnhem Nijmegen, sluit aan op deze eerder vastgelegde zone rondom de A15 en de Betuweroute. Dat betekent dat er in de rest van Overbetuwe de komende jaren geen grootschalige energieprojecten hoeven te komen.

Hoe het verder gaat

Op 1 juni 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen de voorlopige RES ingeleverd bij de Rijksoverheid. Tussen 1 juni en 1 oktober 2020 praten de gemeenteraden over deze voorlopige RES. Vanaf 1 oktober gaat de Rijksoverheid alle 30 RES’sen uit alle regio’s in Nederland analyseren en vergelijken. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitieve RES, de RES 1.0. Deze moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

Meer informatie

Voorlopig concept-bod RES Regio Arnhem Nijmegen (webversie)

Voorlopig concept-bod RES Regio Arnhem Nijmegen (pdf, 18 MB)

Website RES Regio Arnhem Nijmegen

Video: Wat is de Regionale Energiestrategie?