Aurelius Elst

In de wijk Aurelius in Elst werken we aan verbetering van de verkeersveiligheid. Dat doen we met verkeersborden, verkeersdrempels, snelheidsdisplay, gedragscampagnes en afsluiting van Claudius voor auto’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten op 2 maart 2021. Omwonenden van Aurelius hebben over het besluit een brief (pdf, 75 kB) ontvangen. 

Maatregelen

Verkeersborden

Er komen verkeersborden op bestaande lantaarnpalen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het verkeersbord. 
verkeersbord u mag hier 30 rijden

Snelheidsdisplay

In week 15 en 16 (12 april – 25 april) heeft er een snelheidsdisplay gehangen op Aurelius. De snelheidsdisplay meet de snelheid van de weggebruikers om bestuurders bewust te maken van de gereden snelheid. Deze actie gaan we volgend jaar herhalen. 

Gedragscampagnes

Samen met bewoners gaan we gedragscampagnes uitwerken. Bewoners hebben zich hiervoor kunnen aanmelden. Zij ontvangen een uitnodiging om het doel van de campagnes te bespreken en een passende campagne te kiezen.

Verkeersdrempels Aurelius en Hadrianus

Op Aurelius en Hadrianus willen we verkeersdrempels maken en  de verkeersplateaus aanpassen. 
We hebben bewoners van Aurelius, Hadrianus en rondom de kruisingen Aurelius-Apollo en Aurelius-Donar een brief gestuurd waarin we hun reactie vragen op de voorgestelde maatregel in hun straat. Als een meerderheid van de bewoners die reageren de maatregel niet steunt, dan gaat de gemeente deze verkeersmaatregel niet uitvoeren. De gemeente zal ook geen andere maatregelen als vervanging voorstellen als reactie op de uitkomst van deze uitvraag. Minder maatregelen dan waarover het college op 2 maart heeft besloten is dus wel mogelijk, maar andere verkeersmaatregelen niet. 

Als de meerderheid van de ontvangen reacties vóór de maatregel is dan wordt de maatregel uitgevoerd.

Paaltje op kruising Claudius

Op de Claudius is inmiddels een paaltje geplaatst zodat er vanaf de Claudius geen gemotoriseerd verkeer meer de kruising op kan. Het verkeersbesluit dat hiervoor nodig is, is op 11 augustus gepubliceerd in het Gemeentenieuws en de Staatscourant. Dit verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage. U kunt een afspraak maken om het besluit in te zien via 14 0481 of via info@overbetuwe.nl. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken.

Om het effect van de afsluiting van de Claudius te kunnen meten, is voorafgaand aan de plaatsing van het paaltje twee weken lang  een verkeersmeting uitgevoerd. Na de afsluiting volgt  een nameting, van twee weken. De uitkomsten van de eerste verkeersmeting zijn op te vragen via info@overbetuwe.nl

Documenten collegebesluit 2 maart 2021

De documenten van het collegebesluit van 2 maart 2021 over verkeersmaatregelen Aurelius: