Aurelius Elst

In de wijk Aurelius in Elst werken we aan verbetering van de verkeersveiligheid. Dat doen we met verkeersborden, verkeersdrempels, snelheidsdisplay, gedragscampagnes en afsluiting van Claudius voor auto’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten op 2 maart 2021. Omwonenden van Aurelius hebben over het besluit een brief ontvangen. 

Maatregelen

Verkeersborden

Er komen verkeersborden op bestaande lantaarnpalen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het verkeersbord. Het duurt circa vier weken om de borden op te hangen.
verkeersbord u mag hier 30 rijden

Snelheidsdisplay

In week 15 en 16 (12 april – 25 april) hangen we een snelheidsdisplay op in Aurelius. De snelheidsdisplay meet de snelheid van de weggebruikers en laat meteen de gereden snelheid zien.

Gedragscampagnes

Samen met bewoners gaan we gedragscampagnes uitwerken. Heeft u ideeën over een gedragscampagne en wilt u hieraan meewerken? Meld u dan vóór 23 april 2021 aan door een e-mail te sturen naar m.spijker@overbetuwe.nl . U krijgt daarna een uitnodiging om het doel van de campagnes te bespreken en een passende campagne te kiezen.

Verkeersdrempels Aurelius en Hadrianus

Op Aurelius en Hadrianus maken we verkeersdrempels en verhogen we de verkeersplateaus. 
De locatie van de verkeersdrempel willen we in samenwerking met bewoners bepalen. Wilt u hierover meedenken, dan kunt dit vóór 23 april a.s. doorgeven via een e-mail aan m.spijker@overbetuwe.nl.
Het ontwerpen, inpassen en aanbrengen van de verkeersdrempels en het verhogen van de verkeersplateaus duurt ongeveer 12 weken.

Paaltje op kruising Claudius/Donar 

Op de kruising Claudius/Donar komt voor auto’s en bussen een afsluiting met een paaltje. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig van het College van Burgemeesters en Wethouders. Na het besluit geldt een bezwaartermijn van zes weken. Om het effect te kunnen meten, vindt twee weken voor de afsluiting, een nulmeting plaats. Twee weken na de afsluiting komt er een nameting.   

Resultaten bewonersenquête Aurelius

De documenten van het collegebesluit van 2 maart 2021 over verkeersmaatregelen Aurelius: