Kwijtschelding belastingen en heffingen

Waarvoor kan ik kwijtschelding krijgen?

U kunt niet voor alle belastingen kwijtschelding krijgen. Voor de aanbiedingen van de containers of ondergrondse containers en voor hondenbelasting geven wij geen kwijtschelding meer. U kunt wel kwijtschelding krijgen voor:

Voorwaarden

Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

U kunt via 'Bereken uw recht' berekenen of u recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier zien of u vergoedingen (bijzondere bijstand, huurtoeslag, etc.) kunt krijgen.

Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding

Sinds 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm voor een verzoek om kwijtschelding. De gemeente bekijkt met hoeveel personen vanaf 21 jaar u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.

Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Of u kwijtschelding kunt krijgen, hangt af van:

 • Het inkomen (salaris, uitkeringen, pensioen, studiefinanciering, huurtoeslag, etc.)
 • De vaste uitgaven (huur, ziektekostenverzekering met aftrek van zorgtoeslag en normpremie, etc.)
 • Het vermogen (het geld op bankrekeningen, auto, overwaarde van uw woning, levensverzekeringen, etc.)
 • Eventuele schulden aan de Rijksbelastingdienst.

Het inkomen

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij de volgende normbedragen:

Echtgenoten

Beide partners 21 jaar en ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.465,07

Een partner AOW-gerechtigd en ander partner 21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd: € 1.635,27

Beide partners AOW-gerechtigd: € 1.645,64

Alleenstaande

21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd: € 1.025,55

AOW-gerechtigd: € 1.201,40

Alleenstaande ouder

21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd: € 1.025,55

AOW-gerechtigd: € 1.201,40

De vaste uitgaven

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij de volgende normbedragen:

Ziektekostenverzekering

(bedrag dat u als normpremie van de ziektekostenverzekering moet aftrekken)

Alleenstaande (ouder): € 35,00

Echtgenoten: € 75,00

Overige van belang zijnde bedragen

Maximumbedrag wat voor woonlasten wordt berekend: € 720,42

Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken:

Eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens: € 211,68

Eenpersoons ouderenhuishouding: € 209,86

Meerpersoons ouderenhuishouding: € 208,05

Vermogen

Vermogen is bijvoorbeeld:

 • een banksaldo dat aanmerkelijk hoger is dan het voor u geldend normbedrag
 • een spaartegoed
 • de overwaarde van uw huis (het verschil tussen de waarde van uw eigen huis en de hypotheekschuld)
 • de waarde van een auto, etc.

Voor alle belastingschuldigen bestaat een vrijstelling van rechten op uitvaartpolissen. Het is niet mogelijk om een maximum bedrag te noemen voor het vermogen. Dit verschilt namelijk per situatie en moeten wij berekenen.

Was u op 31 december 1999 65 jaar of ouder? Dan mag u € 2.269,00 per persoon extra vermogen hebben.

Aanpak

Heeft u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen? Wij toetsen uw gegevens en misschien krijgt u automatisch weer kwijtschelding. Dit zetten wij op uw aanslag. Anders kunt u zelf (opnieuw) kwijtschelding aanvragen.

U moet het aanvraagformulier voor kwijtschelding:

 • volledig invullen
 • ondertekenen
 • alle stukken die van belang zijn meesturen.
 • u moet kunnen bewijzen wat u invult. Bijvoorbeeld gegevens over uw inkomen, het saldo van uw spaar- en lopende rekening, uw leningen, etc.

 Wij wijzen uw aanvraag af als wij uw formulier niet kunnen controleren.

Hoe gaat het verder?

Als uw verzoek in behandeling is, krijgt u uitstel van betaling waarvoor u kwijtschelding vraagt. Wij streven er naar om binnen vijf maanden hier een beslissing over te nemen. Wij sturen u bericht over de uitkomst van uw verzoek.

Bezwaar & beroep

Niet mee eens?

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek? Dan kunt u administratief beroep instellen. U moet uw beroepschrift richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe. U moet dit administratief beroep binnen 10 dagen na de datum die op de beslissing staat indienen.