WOZ en OZB

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Bent u eigenaar van een woning? Of bent u eigenaar of gebruiker van een pand zoals een winkel of kantoor? Dan betaalt u onroerende-zaakbelastingen (OZB). Hoeveel OZB u betaalt is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning of pand. 

U ontvangt een rekening voor de OZB als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van het pand bent. Meer informatie vindt u op de pagina 'Onroerende-zaakbelastingen'.

WOZ-beschikking opvragen

Bent u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand? Dan krijgt u de beschikking van de WOZ vanzelf. Heeft u deze niet ontvangen? Of bent u deze kwijt? U kunt de beschikking dan online bekijken via de pagina 'Opvragen van informatie'.

Bent u pas na 1 januari eigenaar of gebruiker geworden van een pand? Dan kunt u dit niet online inzien. U kunt de WOZ beschikking dan wel opvragen. Meer informatie vindt u op de pagina 'WOZ-beschikking op aanvraag'.

Geen WOZ-beschikking ontvangen?

Er kunnen drie redenen zijn waarom u geen WOZ-beschikking heeft ontvangen:

  • U was op 1 januari van dit jaar nog geen eigenaar en/of gebruiker van het pand. In dat geval kunt u de WOZ-beschikking opvragen.
  • U heeft een nieuwbouwwoning of er is aan u een bouwvergunning gegeven. In dat geval hebben wij de waarde nog niet kunnen bepalen. U ontvangt uiterlijk eind mei de WOZ-beschikking.
  • De gemeente heeft nog niet alle informatie ontvangen van het taxatiebureau om de WOZ-waarde te bepalen. U ontvangt voor eind mei de WOZ-beschikking.

In gesprek over de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan raden wij u aan om een afspraak te maken. U kunt uw vragen stellen en wij kunnen deze beantwoorden en een toelichting geven.

Afspraak maken >>

Bent u het na de afspraak nog steeds niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

WOZ-waarde via WOZ-waardeloket

Op de website www.woz-waardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken.

Het loket laat alleen WOZ-waarden zien van:

  • woningen;
  • panden met de waardepeildatum 1 januari 2018, 1 januari 2017, 1 januari 2016 en 1 januari 2015.