Belastingaanslag betalen

Ieder jaar ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u zich heeft aangemeld via Mijn Overheid.nl, dan ontvangt u deze aanslag digitaal. Vergeet u niet uw notificatie aan te zetten bij mijnoverheid.nl zodat u een herinnering ontvangt dat de aanslag in uw digitale mailbox zit.  

Automatische incasso

Met automatische incasso betaalt u uw aanslag vanaf € 50,00 in 10 maandelijkse termijnen. U hoeft incasso niet ieder jaar opnieuw te regelen. Meer informatie vindt u op 'Automatische incasso'.
Ontvangen wij uw machtiging vóór 19 maart 2019? Dan halen wij het bedrag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening af. Ontvangen wij de machtiging later, dan is het aantal termijnen minder.

Betalen via internetbankieren

U kunt uw belastingaanslag ook betalen door het bedrag aan ons over te maken. Het IBAN-nummer van de gemeente is: NL 25 BNGH 0285 092 022.

Vermeld bij betaling altijd het biljetnummer dat op het aanslagbiljet staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt. Betaal voor de laatste vervaldag die op het aanslagbiljet staat, anders krijgt u een aanmaning met extra kosten.

De BIC-code heeft u nodig voor betalingen vanuit het buitenland: BNGH NL 2G.

Kwijtschelding

Heeft u niet genoeg geld om de belastingen te kunnen betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

  • onroerende-zaakbelastingen;
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing.

Voor hondenbelasting en de Diftar kan dit niet. Meer informatie staat op de pagina 'Kwijtschelding belastingen en heffingen'.