Belastingen

Afvalstoffenheffing

De rekening voor het ophalen en verwerken van uw afval bestaat uit twee delen:

  1. een vast bedrag;
  2. per keer dat u de grijze container aan de weg zet, of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit (Diftar).

De Diftar betaalt u over het afgelopen jaar.

Meer informatie vindt u op de pagina 'Afvalstoffenheffing'.

Rioolheffing

Voor elk pand dat aangesloten is op de gemeentelijke riolering, moet betaald worden voor het riool. Dit geld gebruiken we voor het onderhoud (en waar nodig vernieuwing) van de gemeentelijke riolering. Meer informatie vindt u op de pagina 'Rioolheffing betalen'.

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting. U vindt de hondenbelasting terug op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Meer informatie over kosten en over het aan- of afmelden van een hond vindt u op de pagina 'Hondenbelasting'.

Reclamebelasting

Voor alle reclame in het centrum van Elst, die vanaf de openbare weg te zien is, betaalt u reclamebelasting. Meer informatie vindt u op de pagina 'Reclamebelasting'.

Medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Bijvoorbeeld van stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker uw grijze container laten legen. Wij willen inwoners met veel medisch afval compenseren. Meer informatie vindt u op de pagina 'Medisch afval'.

Bedrijfsafval

Heeft u een bedrijf of instelling en laat u uw afval inzamelen door de gemeente? Dan betaalt u reinigingsrechten. Meer informatie vindt u op de pagina 'Reinigingsrechten betalen'.

Lokale Lastenmeter

Via http://overbetuwe.lokalelastenmeter.nl/ of www.coelo.nl kunt u bekijken hoeveel gemeentelijke belastingen u betaalt als inwoner of als ondernemer. Ook kunt u de belastingen vergelijken met andere gemeenten.