Belastingen

 • Gemeentelijke belastingen en WOZ

  Als eigenaar, gebruiker of inwoner van (een pand in) de gemeente Overbetuwe, betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

 • Machtiging automatische incasso

  U kunt de gemeentelijke belastingen via een automatische incasso betalen.

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Misschien kunt u kwijtschelding krijgen.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meerdere honden, dan betaalt u hondenbel­asting. De gemeente controleert of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld voor de belasting.

 • Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt vastrecht. Daarnaast betaalt u per keer dat u de kliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit. Gebruikt u een citybin of verzamelcontainer? Dan betaalt u 1 vast bedrag.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Uitgelicht