Klachten en storingen afvalinzameling melden

Klachten over de afvalinzameling kunt u melden bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers kunt u melden bij de gemeente.

Klachten over afvalinzameling

Klachten over het ophalen van afval kunt u melden bij PreZero of via 0800 - 366 69 99.

Storingen ondergrondse container melden

Storingen meldt u door te bellen met de gemeente via 14 0481.