Afval

 • Huishoudelijk afval >>

  PMD-zakken, groene en grijze containers en oud papier en karton wordt aan huis opgehaald door SUEZ. In de digitale AfvalWijzer vindt u de ophaaldata voor uw adres. U kunt de Afvalwijzer-app gratis downloaden. U ontvangt automatisch de dag vóór de afvalinzameling een herinneringsbericht als u de notificaties aanzet.

  Het afval wordt vanaf 7.30 uur opgehaald. Zet uw afval 's ochtends op tijd aan straat. Een dag van te voren is niet toegestaan.

 • Afval wegbrengen >>

  Afval dat u niet meegeeft met het huishoudelijk afval kunt u naar de milieustraten in Andelst of Elst brengen. Uw milieupas is het toegangsbewijs voor de milieustraten. Bij de milieustraten kunt u verschillende soorten afval wegbrengen. Sommige afvalsoorten zijn gratis, voor andere afvalsoorten moet u betalen.

  Glas, textiel en PMD kunt u ook gratis wegbrengen bij ondergrondse containers die verspreid zijn in de gemeente.

 • Afval op laten halen >>

  Om grofvuil, oud ijzer of snoeihout op te laten halen maakt u een afspraak. Dat kan tot 4 werkdagen van tevoren.

 • Luiers inzamelen

  U kunt de thuis gebruikte luiers gratis aanbieden. De luiers moeten in speciale luierzakken worden ingeleverd. Deze zijn gratis verkrijgbaar
  op de meeste inleveradressen.

 • Klachten en storingen afvalinzameling melden >>

  Klachten over de afvalinzameling kunt u melden bij Suez. Storingen van ondergrondse containers kunt u melden bij de gemeente.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Dit kan via het ‘Omgevingsloket Online’. Doe de melding minstens 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden. Deze melding is gratis. Volg daarna het stappenplan van de Rijksoverheid.

 • Compostvaten kopen >>

  Een compostvat maakt mest van uw groente, fruit- en tuinafval. De mest uit het compostvat kunt u gebruiken voor uw tuin. Een compostvat kunt bij de gemeente kopen.