Noodsituatie melden

Bel voor spoedeisende hulp 112.

Voor noodsituaties in de openbare ruimte, die de gemeente direct moet oplossen, belt u 14 0481. Bij calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot ons kantoor weer open is, belt u 0481 361 505. U kunt bellen voor bijvoorbeeld:

  • Verkeersmaatregelen
  • Verstopt riool
  • (Geluids-)overlast van evenementen
  • Problemen na een storm, bijvoorbeeld omgewaaide bomen
  • Problemen bij gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld een openstaand of kapot raam van het gemeentehuis.