Subsidie peuteropvang en VVE aanvragen

Peutercentra en kinderdagverblijven die voorschoolse educatie (VVE) aanbieden, kunnen daar subsidie voor aanvragen. U vraagt de subsidie uiterlijk 30 september aan voor peuteropvang en VVE in het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2023 vraagt u dus uiterlijk 30 september 2022 aan.

Nodig voor aanvraag

 • Activiteitenplan waarin staat wat u doet voor doelgroeppeuters en hun ouders.
 • Schatting van het aantal VVE- peuters dat u opvangt in het jaar waarover u subsidie aanvraagt.  
 • Schatting van het aantal peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen in het jaar waarover u subsidie aanvraagt.
 • In de plaats van de begroting stuurt u een ingevuld formulier VVE-peuters en peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt stuurt ook mee:
  • Kopie van de statuten
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden

Voorwaarden

 • Uw peutercentrum of kinderdagverblijf staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met een voorschoolse educatie-registratie.
 • Doelgroeppeuters biedt u VVE:
  • Gedurende 16 uur per week.
  • Verspreid over tenminste 3 dagen per week.
  • Minimaal 4 uur en maximaal 6 uur per dag.
 • Op basis van het aantal peuters ontvangt u subsidie voor:
  • De helft van het aantal uren peuteropvang voor peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, tot maximaal 8 uur per week. De ouders en de gemeente betalen dus elk de helft van de peuteropvanguren. De gemeente kan op verzoek een inkomensverklaring van de ouders (IB-60 formulier van de Belastingdienst) inzien.
  • De helft van het aantal uren VVE voor doelgroeppeuters, tot maximaal 8 uur per week. De ouders en de gemeente betalen dus elk de helft van de VVE-uren. De gemeente kan op verzoek de verwijzingen van het consultatiebureau van deze peuters inzien, waarop de reden van de VVE-indicatie staat.
 • De toegekende subsidie ontvangt u als een voorschot. Na afloop van het kalenderjaar dient u uiterlijk 31 mei uw verantwoording in. De verantwoording over 2021 dient dus uiterlijk 31 mei 2022 bij ons ingediend te zijn. Op basis van uw verantwoording stellen we de subsidie definitief vast.

Vraag subsidie aan voor peuteropvang en VVE