Subsidie Sporten, spelen en leren aanvragen

De gemeente Overbetuwe subsidieert activiteiten die inwoners stimuleren om te sporten, spelen en bewegen.

Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies. U kunt subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden en kunt u de subsidie aanvragen.

Scholing vrijwilligers sportverenigingen

Deze categorie omvat eenmalige subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Het volgen van een erkende kaderopleiding of -training door een vrijwilliger van een sportvereniging.

Voorwaarden

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

De helft van de kosten per training, tot maximaal € 1.000 per organisatie/vereniging per jaar.

Vraag subsidie scholing vrijwilligers sportverenigingen aan

Stimuleren sporten en spelen

Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Jaarlijkse of eenmalige activiteiten gericht op het stimuleren en promoten van sporten en spelen die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk sport- en speelbeleid.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 70% van de begroting.

Vraag subsidie stimuleren sporten en spelen aan

Sporten met een beperking

Deze categorie omvat jaarlijkse subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties die sportactiviteiten voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking ontwikkelen, organiseren en uitvoeren, kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor hun leden met een beperking die in Overbetuwe wonen.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • Bij de subsidieaanvraag vermeldt u het aantal leden met een beperking dat op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe woont.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Een lijst met de leden met een beperking die op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe wonen. Vermeld hierbij de naam en de adresgegevens van de betreffende leden.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie bedraagt € 65 per lid met een beperking.

Vraag subsidie sporten met een beperking aan

Kindervakantie-speelweken

Deze categorie omvat jaarlijkse subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Het bieden van een gestructureerd vrijetijdsaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar in de zomervakantie.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het aantal dagen dat de speelweek wordt georganiseerd (we subsidiëren maximaal 5 dagen).
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

Het jaarlijkse subsidiebedrag is maximaal € 225 per dag met een maximum van 5 dagen per jaar.

Vraag subsidie kindervakantie-speelweken aan

Scouting

Deze categorie omvat een jaarlijkse subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Het organiseren van scoutingactiviteiten voor jeugdleden.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • De scoutingsvereniging is aangesloten bij scouting Nederland en de jeugdleden betalen contributie.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Een lijst met de jeugdleden die op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe wonen. Vermeld hierbij de naam, de geboortedatum en de adresgegevens van de betreffende leden.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

Het jaarlijkse subsidiebedrag per jeugdlid tot en met 17 jaar is € 40.

Vraag subsidie scouting aan

Natuur- en Milieu Educatie (NME)

Deze categorie omvat een jaarlijkse subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Activiteiten gericht op het bevorderen en promoten van Natuur- en Milieu Educatie die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk beleid openbare ruimte en duurzaamheid:

 • Bieden van lesmateriaal en activiteiten om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van natuur-, milieu- en duurzaamheidsaanbod en/of
 • Het ontwikkelen van aansprekende programma's voor natuur- en milieuactiviteiten en stimulering.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

Niet van toepassing.

Vraag subsidie Natuur- en Milieu Educatie aan