Subsidie Zorg voor elkaar en ontmoeting aanvragen

De gemeente Overbetuwe subsidieert activiteiten die kwetsbare inwoners helpen om elkaar te ontmoeten en zo lang mogelijk mee te doen aan het maatschappelijk leven.

Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Activiteiten die er op gericht zijn dat (kwetsbare) inwoners meedoen, elkaar kunnen ontmoeten en zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in Overbetuwe. 

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Vraag subsidie Zorg voor elkaar en ontmoeting aan