Subsidie Kunst, cultuur en erfgoed aanvragen

De gemeente Overbetuwe subsidieert algemeen toegankelijke activiteiten die kunst- en cultuurdeelname bevorderen en promoten.

Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

U kunt subsidie aanvragen voor verschillende algemeen toegankelijke activiteiten gericht op het bevorderen en promoten van kunst- en cultuurdeelname die in overeenstemming zijn met het gemeentelijke kunst en cultuurbeleid:

 • Activiteiten die verenigingen ondersteunen in het ontwikkelen van cultureel aanbod, en/of
 • Het ontwikkelen van programma's voor cultuuractiviteiten en -stimulering, en/of
 • Activiteiten die bijdragen aan bewustwording van de geschiedenis van Overbetuwe, haar kunstschatten en haar cultureel erfgoed, zowel fysiek als digitaal.

Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden en kunt u de subsidie aanvragen.

Muziekverenigingen

Deze categorie omvat een jaarlijkse subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Met actieve jeugdleden muziek beoefenen.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • U vermeldt het aantal jeugdleden dat op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe woont. U moet een bewijs van dit aantal kunnen tonen.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Lijst met jeugdleden die op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe wonen. Vermeld hierbij de naam, de geboortedatum en de adresgegevens van de betreffende leden.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie is maximaal € 3.000 per muziekvereniging. Het subsidiebedrag per jeugdlid is maximaal € 200 per jaar.

Vraag subsidie muziekverenigingen aan

Koren, toneel en media

Deze categorie omvat eenmalige subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Het organiseren zoals voorstellingen, uitvoeringen, optredens en/of exposities.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal € 125 per activiteit voor maximaal 2 activiteiten per organisatie per jaar.

Vraag subsidie koren, toneel en media aan

Cultuureducatie

Deze categorie omvat een jaarlijkse subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Activiteiten gericht op het doelbewust leren over en met kunst, cultuur en erfgoed via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

Maximaal subsidiebedrag

De subsidie is een vast bedrag op basis van het aantal leerlingen op de school:

 • 15 tot 100 leerlingen: € 750
 • 100 tot 200 leerlingen: € 1.500
 • 200 tot 300 leerlingen: € 2.250
 • 300 tot 400 leerlingen: € 3.000
 • vanaf 400 leerlingen: € 3.750

Vraag subsidie cultuureducatie aan

Kunst- en cultuurinitiatieven

Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Incidentele activiteiten gericht op de beleving van de bezoeker. Deze activiteiten dienen behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel. De nadruk ligt op het verbinden van mensen met kunst, cultuur en erfgoed. Onder deze activiteiten vallen de volgende organisaties:

 • Historische-, culturele en theaterverenigingen of -stichtingen: groep mensen die in verenigingsverband historische culturele of theateractiviteiten beoefent.
 • Oranjevereniging die zich bezighoudt met verschillende activiteiten, meestal rond Koningsdag, maar ook in de rest van het jaar.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

In afwijking van artikel 6 is het subsidiebedrag per bijeenkomst maximaal 1/3 van de subsidiabele kosten op basis van de (activiteiten)begroting van de aanvrager met een maximum tot:

 • Voor bijeenkomsten met 15 tot 100 personen: € 250
 • Voor bijeenkomsten met 100 tot 200 personen: € 500
 • Voor bijeenkomsten met 200 tot 500 personen: € 750
 • Voor bijeenkomsten met meer dan 500 personen: € 1.000

Vraag subsidie kunst- en cultuurinitiatieven aan

Theater

Deze categorie omvat zowel eenmalige als jaarlijkse subsidies.

Te subsidiëren activiteiten

Het vertonen en bijwonen van theater, optreden, performances en andere soorten voorstellingen.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Vraag subsidie theater aan

Musea

Deze categorie omvat een jaarlijkse subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en/of immateriële blijken van mens en omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan. Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in 1 bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
  • Toelichting per begrotingspost
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:
  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Vraag subsidie musea aan