Informatie die in het activiteitenplan moet terugkomen

Bij een subsidieaanvraag moet u een activiteitenplan toevoegen. Hierin moeten de volgende onderwerpen terugkomen.

 1. Beschrijving van de activiteiten:
  • Wat wordt er georganiseerd?
  • Waar vinden de activiteiten plaats?
  • Wanneer en hoe vaak vinden de activiteiten plaats?
 2. Doelgroep:
  • Voor wie zijn de activiteiten bedoeld?
  • Waaruit blijkt dat zij behoefte hebben aan deze activiteiten?
  • Welke bijdrage leveren de deelnemers aan de activiteit (financieel, materiaal, hulp).
  • Hoeveel deelnemers worden er verwacht aan de activiteit(en)?
 3. Communicatie: op welke manier wordt bij de doelgroep bekend gemaakt dat de activiteiten plaatsvinden?
 4. Op welke manier dragen de activiteiten bij aan de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe zoals geformuleerd in het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025?
 5. Met welke partners of organisaties wordt samengewerkt?