Subsidie aanvragen voor cultuur, onderwijs, sport en welzijn

Verenigingen en instanties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en welzijn. U vraagt deze subsidie digitaal aan. Bij de aanvraag stuurt u de gevraagde informatie en bijlagen digitaal mee. Wat u moet meesturen verschilt per subsidie.

Let op: u kunt uw subsidie niet meer per post aanvragen.

Vraag subsidie aan voor cultuur, onderwijs, sport en welzijn >>

Subsidie aanvragen

 • De volgende personen mogen de subsidieaanvraag doen:
  • Een bestuurslid van de organisatie. Deze persoon moet als bestuurslid geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Iemand die gevolmachtigd is door een bestuurslid van de organisatie.
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • Uw naam en adres.
  • Het adres waar u post over de subsidie wilt ontvangen.
  • Van de organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt:
   • Naam
   • KvK-nummer
   • Het adres van de website (als de organisatie die heeft)
   • IBAN
  • Andere informatie en eventueel bijlagen. Dit verschilt per subsidie. Hieronder kunt u voor elke subsidie lezen welke informatie en bijlagen nodig zijn bij de subsidieaanvraag. Voor sommige subsidies geldt dat u bepaalde informatie moet kunnen bewijzen. De gemeente kan met een steekproef bewijs opvragen van de informatie die u in uw aanvraag heeft ingevuld.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 31 mei aan voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2021 vraagt u dus uiterlijk 31 mei 2020 aan. Let op: voor sommige subsidies geldt een andere inleverdatum. Kijk daarvoor bij de informatie over de subsidie die u wilt aanvragen.

Tips

 • In de instructiefilm kunt u zien hoe de digitale aanvraag werkt.
 • Zet de gevraagde bijlagen klaar op uw computer, voordat u begint met het invullen van het digitale formulier.

Beslissing en verantwoording

 • De gemeente beslist binnen 13 weken na de uiterste aanvraagdatum over uw subsidieaanvraag.
 • U ontvangt van ons een bericht met onze beslissing over uw aanvraag (beschikking). Als u de subsidie krijgt, staat in ons bericht of u na afloop een verantwoording moet geven en wat u daarvoor moet insturen. (Van subsidies die voor 1 januari 2020 zijn aangevraagd, stuurt u de verantwoording per post of e-mail naar ons toe, zoals u gewend was.)

Meer informatie over de verschillende subsidies

Bekijk welke voorwaarden er verder gelden voor de subsidie die u wilt aanvragen:

Meer informatie

Bekijk de Algemene subsidieverordening van de gemeente Overbetuwe