Waarstaatjegemeente.nl

Regelmatig doen wij als gemeente onderzoek naar onze dienstverlening aan u. Dit onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken: een zelfonderzoek dat jaarlijks plaatsvindt en een klanttevredenheidsonderzoek en een burgerpeiling die tweejaarlijks plaatsvinden. Bij de burgerpeiling krijgen ongeveer 1200 inwoners een vragenlijst thuis met vragen die gaan over allerlei zaken in de gemeente. Bij het klanttevredenheidsonderzoek wordt aan ruim 100 inwoners aan de loketten gevraagd naar hun mening over de dienstverlening aan de loketten.

Op deze pagina vindt u de rapportage van 2018. Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht op www.waarstaatjegemeente.nl.