Klachten

De medewerkers en bestuurders van de gemeente hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan. Dat is vervelend voor de betrokkenen. We proberen om fouten zo veel mogelijk te voorkomen. De klachtenregeling kan hierbij helpen.

Wanneer spreken we van een klacht?

Een klacht gaat altijd over gedrag. Bijvoorbeeld als u vindt dat u onfatsoenlijk bent behandeld, onvriendelijk te woord bent gestaan, of onjuiste informatie heeft gekregen. Het kan gaan over het gedrag van een ambtenaar, maar ook over het gedrag van een wethouder, een raadslid of de burgemeester.

Let op: Andere problemen, zoals een gat in de weg, kapotte straatverlichting of overlast door overhangend groen, kunt u aan ons melden

Wat kunt u doen met een klacht?

Heeft u een klacht, dan kunt u die het beste zo snel mogelijk indienen. Dan ligt het voorval namelijk nog vers in het geheugen. Indienen van een klacht kan:

  • Online;
  • Mondeling via de klachtencoördinator. U kunt de klachtencoördinator ook bellen;
  • U kunt ook een klachtenformulier telefonisch aanvragen en deze opsturen.

Online klacht indienen

Behandeling van de klacht

De klachtencoördinator van de gemeente Overbetuwe coördineert de behandeling van uw klacht. U ontvangt binnen de wettelijke termijn van zes weken een reactie en de klacht wordt zorgvuldig afgehandeld. Een klacht is altijd vertrouwelijk.

Ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling of oplossing van de klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman in Den Haag. De uitspraak van de Nationale ombudsman is definitief. U ontvangt de uitspraak per brief.