Bezwaar maken

Wanneer u (als inwoner, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur, kunt u hiertegen bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe Overbetuwe hiermee omgaat. Meer informatie over de voorwaarden en wat in uw bezwaarschrift moet staan,  leest u in het Digitaal Loket.

Informele aanpak

De gemeente Overbetuwe wil bezwaarschriften informeel behandelen als dat mogelijk is. De informele aanpak houdt in dat een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u opneemt na ontvangst van uw bezwaarschrift. Dit is niet degene die het besluit heeft genomen waar u bezwaar tegen maakt. In dit gesprek wordt het bezwaarschrift met u doorgenomen. Samen met de gemeente bespreekt u of het bezwaarschrift op een informele manier behandeld kan worden. Informele behandeling kan alleen met uw instemming. Als u en de gemeente voor een informele behandeling kiezen, is er vaak nog een gesprek nodig. In dat gesprek wordt samen met u bekeken of er andere oplossingen mogelijk zijn. Niet alle bezwaarschriften kunnen informeel worden afgehandeld. Als een informele behandeling niet mogelijk is of als de informele aanpak niet leidt tot een oplossing, gaat uw bezwaarschrift naar de bezwarencommissie.