Bezwaar en beroep

Wanneer u (als inwoner, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u het met het besluit op uw bezwaar niet eens bent, dan kunt u hiertegen beroep instellen. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u door onderstaande onderwerpen aan te klikken. Tot slot kunt u het jaarverslag bezwaarschriften raadplegen.

Bezwaar maken 

Beroep instellen

Ik ben het niet eens met het besluit van de gemeente op mijn bezwaar en wil beroep instellen