Vlaginstructies

Op deze pagina leest u wat de regels zijn voor het omgaan met vlaggen en op welke dagen u mag vlaggen.

Ereplaats voor Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag symboliseert het Koninkrijk der Nederlanden en krijgt daarom altijd een ereplaats. Bij het gebruik van meerdere vlaggen hangt u de Nederlandse vlag altijd daar waar die het meest in het oog springt. Gebruikt u meerdere buitenlandse landenvlaggen dan hangt u de vlaggen van links naar rechts in alfabetische volgorde. Let wel: het Franse alfabet.

Niet op de grond hangen en geen versieringen aanbrengen

De lengte van de stok of mast moet zo zijn dat de vlag de grond niet raakt, zelfs als de vlag halfstok hangt. Op de vlag mag u geen versieringen of andere toevoegingen aanbrengen, zoals teksten of beeldmerken. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van het staatshoofd mag u daarvan afwijken. Enkele watersportverenigingen hebben die toestemming gekregen.

Uitgebreid en beperkt vlaggen voor overheidsorganisaties

Bij het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid vlaggen’ en ‘beperkt vlaggen’. Bij ‘uitgebreid vlaggen’ wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij ‘beperkt vlaggen’ wordt de vlag alleen uitgestoken van de hoofdgebouwen van de departementen en van de instellingen die niet (rechtstreeks) onder de departementen vallen. Enkele voorbeelden: de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden. Bij ‘beperkt vlaggen’ wordt door provincies en gemeenten alleen gevlagd vanaf de hoofdgebouwen.

Het protocol voor ‘uitgebreid’ en ‘beperkt’ vlaggen geldt voor de overheid. Voor ieder ander is het toegestaan om in beide gevallen te vlaggen. Let dan wel op het gebruik van een oranje wimpel.

Vaste data voor het vlaggen

De vaste dagen waarop door de overheid in ieder geval wordt gevlagd zijn:

  • 31 januari (1 februari): verjaardag prinses Beatrix (beperkt vlaggen)
  • 27 april (26 april): Koningsdag (uitgebreid vlaggen)
  • 4 mei: Dodenherdenking, halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang (uitgebreid vlaggen)
  • 5 mei: Bevrijdingsdag (uitgebreid vlaggen)
  • 17 mei (18 mei): verjaardag Koningin Maxima (beperkt vlaggen)
  • Laatste zaterdag in juni: Veteranendag (uitgebreid vlaggen)
  • 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (uitgebreid vlaggen)
  • 7 december (8 december): verjaardag Prinses van Oranje (beperkt vlaggen)
  • 15 december (16 december): Koninkrijksdag (beperkt vlaggen)

Als één van deze data op een zondag of christelijke feestdag valt, hangt u de vlag uit op de dag die tussen
de ( ) staat vermeld. Op 4 en 5 mei wordt altijd op de dag zelf gevlagd. 

Het gebruik van de oranje wimpel

Op Koningsdag en op de vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis hangt u de vlag, als u dat wilt, met een oranje wimpel uit. Bij alle andere gelegenheden doet u dat zonder wimpel.

Vlaggen op 4 mei?

De Nationale Dodenherdenking op 4 mei is alleen van 18.00 uur tot zonsondergang. Na de twee minuten stilte hijst u de vlag niet in top, maar blijft die tot zonsondergang halfstok hangen. 

Halfstok hijsen van de vlag

Bij het halfstok hangen van de vlag hijst u hem eerst in top, om hem daarna langzaam te laten zakken. U laat de vlag zakken tot de onderzijde van de vlag op de helft van de vlaggenmast is. Bij het neerhalen hijst u de vlag eerst langzaam in top, om hem daarna naar beneden te laten zakken.

Nederlandse vlag en privé-aangelegenheden

Het is toegestaan om de Nederlandse vlag te gebruiken voor gebeurtenissen zoals jubilea, een opening of het halen van een schooldiploma. Ook bij persoonlijke rouw mag u de Nederlandse vlag halfstok hangen.

Alleen overdag vlaggen

De Nederlandse vlag mag alleen overdag buiten hangen, tenzij deze van beide kanten goed verlicht wordt.
U hijst de vlag bij zonsopgang (behalve op 4 mei) en haalt hem naar beneden bij zonsondergang. In de krant staat wanneer de zon opkomt en ondergaat.