Kadernota

Op deze pagina vindt u informatie over de kadernota van de gemeente Overbetuwe.

Het samenstellen, bespreken en vaststellen van de kadernota is eind juni of begin juli een belangrijk politiek moment in de agenda van de gemeenteraad. Dan staat centraal hoe de gemeente de politieke wensen, ambities en ontwikkelingen kan realiseren binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders. U kunt de meest recente kadernota van de gemeente Overbetuwe hieronder lezen, en het videoverslag bekijken van de raadsvergadering over de Kadernota, evenals de uitslagen van de stemmingen over de amendementen en moties.