Lekker slepen met pallets en takken bij Landerij

Overal in de gemeente Overbetuwe werken mensen samen om hun dorp krachtiger te maken. In deze serie praten we met een aantal van deze actieve bewoners. Welke klus pakten ze op, wat was het doel en hoe zorgden ze ervoor dat het lukte? Deze keer: Landerij De Park in Elst met een natuurspeelplaats.

Door Kees Jansen

De dit voorjaar geopende natuurspeelplaats bij Landerij De Park in park Lingezegen bij Elst wordt druk bezocht. Weliswaar zijn er deze doordeweekse ochtend om tien uur nog geen kinderen te bekennen, maar de met pallets en takken gemaakte bruggen laten zien dat er normaal gesproken activiteit genoeg is. Dat bewijzen de cijfers ook. In de eerste helft van 2017 kwamen zo’n 20.000 mensen naar de kinderboerderij en veel jonge bezoekers leven zich dan ook uit op het speelterrein.

Bestuurslid Rob Bruins was samen met andere vrijwilligers betrokken bij het maken van de natuurspeelplaats. ,,Het was al langer de bedoeling dat er een speelomgeving met natuurlijke materialen zou komen. In deze omgeving wil je geen plastic en niet teveel metaal, maar een natuurlijke uitstraling”, zegt hij. ,,Dat past beter.”

Studenten van de hogeschool Helicon uit Velp maakten een voorlopig plan. ,,Zij kwamen met een ontwerp dat later door een gespecialiseerd bureau nog wat is aangepast. De studenten hadden heel veel speelelementen zelf ontworpen en dat maakt het duur. Dat komt doordat ze afzonderlijk gecertificeerd moeten worden. We hebben in het definitieve ontwerp meer gebruik gemaakt van bestaande speelelementen. Die zijn al gekeurd en veilig bevonden.”

De natuurlijke speeltuin kost 50.000 euro. ,,Daar zit eigen geld in, subsidie van de gemeente Overbetuwe, schenkingen en geld van fondsen. ,,We konden de uitkijk- en ontdektoren er nog niet direct van betalen”, zegt Bruins. ,,Maar omdat hier al een buitenschoolse opvang met 40 kinderen zat en er in het weekend ook veel kinderen komen, hebben we niet gewacht tot al het geld er was en het grootste deel van de speelplaats al gebouwd. De toren komt er volgend jaar te staan.”

Voor het onderhoud van de speelplaats zorgt een team van vrijwilligers. ,,Die kijken elke vrijdag of er geen planken met splinters zijn, of alles nog werkt en veilig is. Ook leggen ze de door de kinderen gebruikte takken en pallets weer terug op de bouwplaats.”

Bruins: ,,Als je zoiets begint moet je zorgen dat je genoeg actieve mensen hebt om het onderhoud te verzorgen. Natuurlijk heb je in de voorbereiding ook mensen nodig. Maar als het af is, begint het eigenlijk pas.”