Elster buurt zorgt voor speeltuin: nuttig en leuk

Initiatiefnemers voor een nieuw speeltuin ElstOveral in de gemeente Overbetuwe werken mensen samen om hun dorp krachtiger te maken. In deze serie praten we met een aantal van deze actieve bewoners. Welke klus pakten ze op, wat was het doel en hoe zorgden ze ervoor dat het lukte? Deze keer: buurtvereniging De Eshof uit Elst en met het de vernieuwing van de speeltuin in de buurt.
Door Kees Jansen

Elstenaar Willem Janssen wil graag kwijt dat speelweide De Eshof niet zo maar een buurtspeeltuintje is. ,,Er wordt door heel Elst in gespeeld. Door scholen, kinderdagverblijven, noem maar op”, zegt het lid van de speelweidecommissie van buurtvereniging De Eshof.

Sinds kort staat er op het terrein en nieuw toestel: een houten kraan waarmee kinderen zand en water kunnen laden, takelen en lossen. ,,Dat past in het natuurlijk spelen dat wij ook willen aanbieden”, zegt mede-commissielid Jan Arts. ,,Eerder hebben we al een waterpomp geslagen en een mooie houten waterbaan gemaakt. Helemaal zelf. De verplichte keuring was twee keer zo duur als de hele baan”, zegt hij glimlachend.

Initiatiefnemers voor speeltuin in ElstDe speelplek werd veertig jaar geleden door buurtbewoners ingericht en sindsdien ook door de buurt onderhouden. ,,In het speelseizoen houden telkens twee andere vrijwilligers het terrein schoon. Daarnaast hebben we twee tot drie keer per jaar een grote onderhoudsdag” zegt Arts.

Belangrijk onderdeel bij die klusdagen is het sociale aspect. Janssen: ,,Er is altijd koffie en na afloop een biertje. Dat is gezellig. Zo verenigen we het nuttige met het aangename.” Begin december staat de ‘snertbeurt’ op het programma, een opknapronde die wordt afgesloten met erwtensoep.

De houten kraan kon worden geplaatst mede dankzij subsidie van de gemeente. ,,Wij willen het speelterrein aantrekkelijk houden, dus van deze mogelijkheid maakten we graag gebruik.”

De speelweidecommissie ziet het als sport om zo goedkoop mogelijk te werk te gaan en toch telkens iets nieuws te bieden. Arts: ,,Toen een iep werd gekapt voor de werkzaamheden bij het station, hebben wij gevraagd of we die als klimboom mochten hebben en zwerfkeien voor de waterbaan hebben we via marktplaats uit heel Nederland gehaald.”

Daarnaast schrijft de commissie geregeld fondsen aan om geld voor vernieuwingen bij elkaar te krijgen. ,,Er zijn zo veel mogelijkheden”, zegt de Elstenaar. ,,Ik kan andere buurtverenigingen aanraden die mogelijkheden te benutten. Dan kun je snel wat uitvoeren en ziet de buurt ook dat het loopt.”