Ondersteuning door kernenadviseurs

De gemeente Overbetuwe is trots op de inwonersinitiatieven en de vele bewonersorganisaties zoals de dorpsraden en de wijkplatforms. Zij ondersteunt dit op de volgende manieren:

  • Bij de gemeente zijn twee kernenadviseurs in dienst. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0481 of via e-mail info@overbetuwe.nl.
  • Zij faciliteren inwonersinitiatieven door onder ander in contact te zijn met de dorpsraden en wijkplatforms. Zij zijn een vraagbaak en bezoeken bewonersbijeenkomsten. Ook leggen zij als dat nodig is de verbinding tussen inwoners en de dorpsraad of wijkplatform.
  • Als inwoners ondersteuning nodig hebben bij een initiatief mogen zij advies vragen aan de kernenadviseurs.