Heeft u een maatschappelijk initiatief? De Snelkookpan helpt u verder

Steeds vaker wordt het vuur onder de snelkookpan opgestookt. Al diverse maatschappelijke initiatieven hebben een kickstart gekregen. Is uw idee de volgende?

inwoners doen de snelkookpan-methode en zitten samen om tafelMet de snelkookpan methode geeft Gemeente Overbetuwe maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de samenleving een kickstart. De aanleiding om een methode te ontwikkelen voor maatschappelijke initiatieven was simpel. Gemeenten verwachten dat de samenleving meer verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. Mensen met ideeën en initiatieven die dit beoogde zochten geregeld hulp bij de gemeente. Vaak werden deze initiatieven doodgeknuffeld en overgenomen of ging het van bureau naar bureau.

Om op een goede manier om te gaan met initiatieven is de snelkookpan-methode ontwikkeld. De snelkookpan geeft een kickstart aan maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de Overbetuwse samenleving. Inwoners en organisaties mogen met hun ideeën en initiatieven contact opnemen met de initiatievenmakelaars, Sandra Mennen en Merijn van der Mooren via info@overbetuwe.nl. De initiatievenmakelaar staat naast de initiatiefnemer. De gemeente neemt het niet over maar faciliteert het initiatief. De initiatiefnemer blijft dus zelf eigenaar. In een snelkooksessie van twee uur kan het initiatief verder worden  uitgewerkt met behulp van een netwerk van experts. Na afloop heeft de initiatiefnemer een aantal handvatten gekregen waarmee hij of zij zelf mee aan het werk kan.

snelkookpan-methode op een groot vel papier uitgelegd in woorden en beelden