Contact in uw dorp

In Overbetuwe zijn acht dorpsraden en drie wijkplatforms actief. Een dorpsraad of wijkplatform is een zelfstandige organisatie van inwoners van het dorp of de wijk.

De functie van een dorpsraad of wijkplatform is:

  • Adviseren van gemeente en inwoners(organisaties) uit de kern.
  • Vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk en haar belangen.
  • Activeren van inwoners om de gewenste verandering in het dorp of buurt zelf te bewerkstelligen
  • Verbinden van initiatieven, verenigingen, organisaties en bewoners om te zorgen voor een onderlinge afstemming.

Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. Een dorpsraad of wijkplatform is een partner van de gemeente en klankbord voor de inwoners in het dorp of de wijk. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang.