Bekendmakingen automatisch ontvangen

Wilt u direct op de hoogte zijn van besluiten die invloed hebben op uw omgeving, zoals vergunningen, bestemmingsplannen en plaatselijke regelgeving? Meld u dan aan voor de service 'Berichten over uw buurt’. Dit is een service van de overheid, waarmee u rechtstreeks via de mail steeds de meest recente berichten krijgt over de ontwikkelingen in uw buurt of wijk.

Meldt u aan voor de  berichtenservice

Op basis van uw postcode krijgt u dan via de mail de bekendmakingen uit het gebied rond uw postcode. U kunt zelf bepalen hoe groot het gebied is waarvoor u de bekendmakingen ontvangt, en welk soort bekendmakingen u wilt ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om alle officiële bekendmakingen uit de hele gemeente te krijgen. Op de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u de bekendmakingen ook terugvinden, en u kunt daar ook op de kaart zoeken naar bekendmakingen. 

Deze bekendmakingen staan ook iedere week op de gemeentepagina’s, maar via de attenderingsservice krijgt u ze rechtstreeks in de mail, en geselecteerd op het gebied en de onderwerpen die voor u interessant zijn. 
U kunt niet alleen de berichten van de gemeente Overbetuwe krijgen, maar ook van bijvoorbeeld de provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland. Ook andere gemeenten en andere overheden kunt u selecteren.