Contactgegevens bewonersorganisaties

De gemeente kent momenteel de volgende bewonersorganisaties. De functie(s) die zij vervullen, bepalen ze zelf en verschillen per dorp of wijk.

Het gaat om één of meerdere van de volgende functies:

  • Representatieve functie: de traditionele rol van inspraakorgaan voor de gemeente.
  • Adviserende functie: adviseren van gemeente en inwoners. Bijvoorbeeld namens inwoners advies aan de gemeente vragen. Of adviseren over fondsen en subsidies.
  • Activerende functie: stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Inwoners inspireren om zelf het heft in handen te nemen en successen te vieren.
  • Verbindende functie: verbinden van initiatieven of bewoners door gezamenlijke activiteiten te organiseren, ontmoetingen te faciliteren en ervaringen te delen.

Via onderstaande links vindt u de contactgegevens:

In Elst-Zuid, Elst-Noord en in Randwijk zijn momenteel geen bewonersorganisaties actief.