Openingstijden team Sociaal Domein

Dienstverlening m.b.t. WMO, Jeugd(hulp), leerlingenvervoer, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, werk & inkomen.

Bezoekadres team Sociaal Domein (teams Zorg & Inkomen en Werk & Inkomen):
Ambtshuis (bij de Grote kerk), Dorpsstraat 8, 6661 EK Elst

 

Openingstijden

We helpen u op afspraak via 14 0481 van maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur.

U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het inloopspreekuur in het Ambtshuis iedere woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 
   

Telefonisch bereikbaar

Van maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 13.00 uur via 14 0481

Bij team Sociaal Domein kunt u onder andere terecht voor vragen over de Wmo, Jeugd(hulp), de GelrePas, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening, werk & inkomen en bijzondere bijstand.

Subnavigatie