Participatieraad

Wie of wat is de Participatieraad?

De Participatieraad is een adviesraad en werkt volledig onafhankelijk van het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren. De leden van de raad en de onafhankelijk voorzitter zijn inwoners van gemeente Overbetuwe die kennis hebben van en interesse in de gebieden waarover de raad advies geeft. De inwoners die dit doen zijn vrijwilligers.

Wat doen we?

Wij geven namens de inwoners van de gemeente Overbetuwe gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester, wethouders en / of de gemeenteraad. Wij geven vooral advies over deelname van inwoners aan sociaal-maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt. Vooral over onderwerpen die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs. De Participatieraad wordt serieus genomen door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren.

We merken dat de voorgangers van de Participatieraad serieus zijn genomen door het college, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Adviezen worden door het college vaak overgenomen en de gemeente vraagt ons mee te denken bij beleid dat ontwikkeld wordt. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij zijn besluitvorming.

Wilt u bij een overleg van de Participatieraad aanwezig zijn?

De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. U kunt ze dus bijwonen als u dat wilt. Elke eerste vrijdag van de maand vergadert de Participatieraad in het gemeentehuis te Elst, van 9.30 tot 11.00 uur.

Wilt u meer lezen?

Klik dan op een van de volgende onderwerpen/vragen:

 

 

 

 

 

Subnavigatie